» راهنمای مديريت پروژه های اجتماعی

هر روز فرصتهای بیشتری برای تداوم فعالیت سازمانهای جامعه محور فراهم می شود. تداوم فعالیت این سازمان ها از طریق تامین مالی یا دریافت پول از ساختارهای دولت محلی ممکن می شود و از آن ها انتظار می رود که بتوانند داراییه ا و خدمات را به شیوه حرفه ای مدیریت کنند تا اجرای موفق پروژه ها تضمین شود.

» رهبری و تیم سازی

رهبران جامعه مسئولیت برقراری رفاه و پیشرفت جوامع خود را به عهده می گیرند.  آیا شما یک رهبر جامعه محسوب می شوید؟ آیا مایل هستید به یکی از این رهبران تبدیل شوید؟ چگونه باید تیمی بسازیم که تمامی اعضا با وجود اینکه وظایف متفاوتی دارند در قالب یک کل عمل کنند؟

» ارزیابی و نظارت پروژه

در سراسر دنیا، برنامه ها و فعالیت های بسیاری وجود دارد که برای بهبود شرایط در جوامع محلی ایجاد شده اند. اما چگونه متوجه می شویم که این برنامه ها کارآمد هستند؟ اگر کارآمد نیستند، و حتی اگر کارآمد هستند، چگونه می توانیم آنها را بهبود بخشیم تا برای جوامع مناسب تر باشند؟ چگونه یک سازمان می تواند به خوبی تصمیم بگیرد که کدام برنامه ها بهترین تاثیر را روی جوامع دارند؟

» راهنمای ارزيابی نیازها و منابع جامعه

وقتی می خواهید در جامعه تان با موضوعاتی مثل خشونت و یا سایر موضوعات اجتماعی سروکار داشته باشید، علاوه بر داشتن اطلاعاتی دقیق از نیازهای افراد و سازمان هایی که این خدمات را ارائه می دهند، باید از منابعی که جامعه شما برای برآورده کردن این نیازها در اختیار دارد نیز مطلع باشید. بهترین راه برای بدست آوردن این اطلاعات، طرحی برای شناسایی نیازهای محلی و منابع موجود برای تامین آن هاست. این راهنما مروری دارد به دلایل ارزیابی نیازها و همچنین روش هایی که می توان آن را اجرایی کرد.

» راهنمای حمایت‌گری

راهنمای حمایت‌گری از شش فصل متفاوت تشکیل شده است. این فصول طوری طراحی شده است که با هم و در ارتباط با دیگر منابع مربوط به خشونت‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر بخش از راهنمای حمایت‌گری اشاره به جنبه یا سطح مختلفی در به وجود آوردن کمپین حمایت‌گری دارد. در این راهنما با معنای حمایت‌گری و تجزیه و تحلیل موضوع آشنا می‌شود و درباره راهبرد ارتباطی، اعمال نفوذ و تشکیل حوزه مشارکت می‌آموزید.