ویدئو

 شما می توانید ویدئوها، فیلم های مستند، مصاحبه هاو یا فیلم های سینمایی را که در خصوص خشونت خانگی تهیه شده در این قسمت ببینید.

 سعی ما بر این است که تا در حد امکان از ویدئوهایی استفاده کنیم که شما را بیش از گذشته با انواع رفتارهای خشونت آمیز آشنا کرده؛ رفتارهایی که  ممکن است حتی فاعلان انواع مختلف خشونت ، متوجه خشونت آمیز بود آن  نبوده و از عواقب و نتایج آن بی اطلاع باشند.

 همکاران “خانه امن” تلاش می کنند که با روشنگری از طریق نمایش فیلم ها و ویدئو هایی که ممکن است بیش از مقالات و گزارشات نوشتاری مخاطب را تحت تاثیر قرار دهند آگاه سازی کرده و بدینوسیله از پیش آمدن و وقوع خشونت در خانه های ایرانی پیشگیری کند.