خانه امن دوره آموزشی جدیدی را تحت عنوان «حمایت و حساسیت برای قربانیان خشونت خانگی: کارگاه آموزشی برای متخصصان حقوق» برگزار می‌کند. مدرس این دوره میشل پَترسون (Michelle Patterson) است و تمام جلسات با حضور مترجم برگزار می‌شود. خانم پَترسون، مشاور استراتژیک و مدرس حرفه‌ای است که در کانادا زندگی می‌کند. او ۱۸ سال تجربه در زمینه آموزش الکترونیکی و برنامه‌ریزی استراتژیک دارد و اکنون با ادغام مهارت‌های آموزش الکترونیکی و رویکرد آموزشی بینش‌محور با تجارب شخصی‌اش در زمینه خشونت خانگی و دفاع از قربانیان، برنامه‌‌هایی در اختیار متخصصان بیش‌تری قرار می‌دهد.

این دوره برای متخصصان حقوق که با قربانیان خشونت خانگی سر و کار دارند در نظر گرفته شده و به جنبه‌های روانی-اجتماعی خشونت خانگی و ساخت مهارت‌های ارتباطی به منظور تعامل موثرتر با قربانیان می‌پردازد. در پایان دوره، شرکت‌کنندگان مهارت‌ها و منابع لازم را برای رسیدگی به نیازها و امنیت قربانیان خشونت خانگی به‌دست می‌آورند و می‌توانند از قربانیان بهتر و موثرتر دفاع بکنند.

مترجم همزمان در تمامی جلسات حضور دارد.

هفته اول: مرور کلی مفاهیم

هفته دوم: خشونت خانگی و قربانیان آن

هفته سوم: ساخت مهارت های ارتباطی موثر

هفته چهارم: استفاده از ابزارهای ارتباطی