این بخش برای قربانیان خشونت خانگی، دوستان و اعضا خانواده آنها است. شما تنها نیستید. منابع خانه‌ امن برای کمک در اختیار شماست. این بخش اطلاعات لازم درباره خشونت خانگی، حقوق قانونی شما، و منابعی که برای کسانی که می‌خواهند به شما کمک کنند را در اختیار می‌گذارد.

آنچه در این قسمت می‌خوانید:

خشونت خانگی چیست؟ در اینجا تعریف خشونت خانگی، آمار و علایم هشداردهنده‌ای که نشان می‌دهد شما در یک رابطه خشونت‌بار هستید را می‌بینید. اولین قدم در برخورد یا یک رابطه خشونت‌بار این است که بپذیریم این رابطه خشونت‌بار و غیرقابل‌پذیرش است.

علایم‌ خشونت خانگی: اینجا اطلاعاتی درباره علایمی که نشان می‌دهد قربانی خشونت خانگی هستید را می‌بینید.

برنامه‌‌های امنیتی: اینجا درباره اقداماتی که برای افزایش ایمنی خود در حوزه خشونت خانگی باید انجام دهید اطلاعات بیشتری می‌بینید. «برنامه ایمنی»، امنیت تلفن و اینترنت و نیز برنامه‌های بلندمدت زندگی تحت خشونت از این جمله است.

مراقبت از خود:  درباره تاثیر خشونت خانگی، چگونگی مراقبت از خود، و همین‌طور سرگذشت چند تن از قربانیان خشونت خانگی را بخوانید.

با حقوق قانونی خود آشنا شوید. حقوق قانونی شما بر اساس قوانین موجود توضیح داده می‌شود. این اطلاعات برای اقامه دعوا در دادگاه و همین‌طور آماده شدن برای یک اقدام قانونی ضروری است.

دوستان و خانواده چطور می‌توانند کمک کنند: در این قسمت اطلاعاتی درباره برخورد با موضوع خشونت خانگی به عنوان یک موضوع حساس ارائه می‌شود. اطلاعاتی درباره این که چطور موضوع را از موضع قربانی ببینیم و نیز راه‌کارهایی برای کمک به قربانی خشونت خانگی را اینجا ببنید.

سرگذشت قربانیان خشونت خانگی: مجموعه خانه امن از ماجرای زندگی قربانیان خشونت خانگی که دوست داشته‌اند زندگی‌شان را روایت کنند را بخوانید.