Downloads»  خشونت و مسائل روانشناسی » استرس و اضطراب زنان در محیط کار دو برابر مردان است
Attribute Value
Date posted April 18, 2013
Downloaded 472 times
Categories خشونت و مسائل روانشناسی
Description

خانم جوان ۳۰ ساله‌ای از تجربه‌های متفاوت خود در محیط‌های کاری صحبت می‌کند که چگونه مردی که از لحاظ مقام و پست اداری در رده بالاتری قرار داشته با ایجاد برخوردهای آگاهانه وی را مورد اذیت جنسی – آزار جنسی از نگاه رفتار‌شناسی یعنی بیان کلمات یا گفتاری که مورد اهانت یا آزار در آن نهفته باشد یا انجام رفتارهای فیزیکی مبنی بر سوء استفاده جنسی- قرار داده که نهایتاً با وجود اینکه چندین بار به او تذکر داده، مجبور شده که محیط کار خود را به دلیل عدم توانایی در تغییر دادن رفتار وی ترک کند.