Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » در جستجوی عدالت از طریق ICTY
Attribute Value
Date posted October 15, 2013
Downloaded 140 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

کارشناسان جرایم جنسی جنگ بالکان را در حدود 35000 نفر تخمین زده اند در حالی که Margot Wallstrom ، نمایندۀ ویژه خشونت جنسی جنگی، گفته است که مجموع قربانیان جنسی بین 50000 تا 60000 تن می باشد. با این وجود ICTY تنها پروندۀ 28 مجرم برای این جنایات را تکمیل کرده است ، به علاوه 20 پرونده دیگر نیزدر حال پیگیری می باشند .