Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » قانون ضد خشونت خانگی پس از مرگ رولا یعقوب در لبنان
Attribute Value
Date posted September 20, 2013
Downloaded 154 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

جامعه لبنان در جهان عرب به عنوان جامعه ای آزادی خواه و در عین حال پایبند به اصول اخلاقی شناخته شده است، حال آنکه قوانین کشور به صورت گسترده ای پیرو سنت های قدیمی و محافظه کارانه هستند. برای مثال مردی که متهم به تجاوز است چنانچه با قربانی ازدواج کند مجازات نخواهد شد و یا ملیت فرزندان تنها از پدر به فرزند منتقل می شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل سکوت و شکایت نکردن زنان خشونت دیده، ترس از سرزنش شدن و برانگیختن خشونت شدیدتر شوهران است. در لبنان مانند اکثر کشورهای عربی، اندک زنانی هم که به ندرت برای شکایت از خشونت های خانگی به پلیس مراجعه می کنند مورد تمسخر و سرزنش پلیس قرار می گیرند و دوباره راهی خانه های خود می شوند.