Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » هندوراس: پلیس برای مبارزه با خشونت خانگی آموزش داده می شود
Attribute Value
Date posted August 15, 2013
Downloaded 148 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

کمتر از یک دهه پیش، زنانی که در هندوراس مورد ضرب و شتم و یا تجاوز شوهر یا دوست پسر خود قرار می‌گرفتند، هیچ پناهی نداشتند. حتی پس از آنکه قانون سرنوشت‌ساز مبارزه با خشونت خانگی در فوریه سال 1998 به اجرا درآمد، حمایت یا حفاظت چندانی از قربانیان خشونت خانگی صورت نمی‌گرفت. پلیس اغلب مسئله کبود شدن پوست و شکستن استخوان زنان و یا دوست دخترها را مسائل خانوادگی تلقی می‌کرد نه جرم.