Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » طی چهار ماه ابتدای سال 2461 زن در اوگاندا قربانی خشونت خانگی شدند
Attribute Value
Date posted July 2, 2013
Downloaded 156 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

خانه امن – قضات زن با وجود قوانینی رسیدگی به موارد خشونت خانگی ، نگران آمار روزافزون این خشونت ها هستند.
قضاتی که برای انجمن ملی قضات زن – اوگاندا کار می کنند، دلیل اصلی بالارفتن این آمار را آگاهی محدود کسانی می دانند که در سیستم حقوقی – قانون نقشی ایفا می کنند که از آن جمله می توان قضات، وکلا، قربانیان و پلیس را نام برد.
استلا آرک آماکو، رئیس انجمن ملی قضات زن – اوگاندا گفت که در تحقیق اخیر مشخص شده است با اینکه قضات و رؤسای دادگاه از وجود قانون علیه خشونت خانگی که در سال 2010 تصویب شده آگاه هستند اما هیچ رونوشتی برای استفاده از این قانون در دست ندارند.