Downloads»  خشونت و مسائل روانشناسی » کدام بدتر است وحشت جسمی یا ترس روحی
Attribute Value
Date posted April 25, 2013
Downloaded 416 times
Categories خشونت و مسائل روانشناسی
Description

وقتی ما به خشونت جسمی فکر می کنیم ما بیشتر مایل هستیم چون صدمه به چیزی اطلاق می شود که آثار ظاهری بر جای گذارد آن عمل را خشونت آمیز تلقی کنیم. برخی مواقع این صدمات مانند کبودی و بریدگی بصورت گذرا بوده و درمان می شوند اما از نظر روحی ممکن است تا آخر عمر شکلی از وحشت و زخم دائمی بر جای گذارند و هرگز درمان نشوند.