نقش پلیس در پیشگیری و کنترل خشونت خانگی

سخنرانان بیستمین میزگرد خانه امن سودابه چمن‌آرا، مشاور قربانیان جنایی و حسین رئیسی، وکیل دادگستری، نقش پلیس را در پیشگیری و کنترل خشونت خانگی از جنبه جامعه‌شناسی و حقوقی بررسی کرده‌اند.

 

دانلود:

» نقش پلیس در پیشگیری و کنترل خشونت خانگی