خشونت خانگی و نقش معلمان در مقابله با آن

در نوزدهمین میزگرد خانه امن نقش معلمان در مقابله با خشونت خانگی، انواع خشونت علیه کودکان و علائم هشداردهنده آن‌ها و اقدامات عملی مربیان و مدرسه در جهت کمک به کودکان بررسی می‌شود. پروین صمدزاده، روانشناس و مددکار اجتماعی، سخنران میهمان این میزگرد است که در ۲۳ سال گذشته با سازمان خدمات خانواده تورنتو به عنوان مشاور و حامی زنانی که قربانی خشونت خانگی بوده‌اند همکار کرده و پیش از آن نیز در زمینه کمک به کودکان مهاجر و خانواده هایشان در آموزش و پرورش تورنتو فعالیت داشته است.

دانلود:

» نقش معلمان در مقابله با خشونت خانگی