صفحه اصلی  »  خشونت در خانواده
image_pdfimage_print
مهر
۷
۱۳۹۳
گاهی پسرها نیز عامل خشونت برعلیه مادر هستند
مهر ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

8227307422_a2d3b0696c_z

عکس: Sylvain Courant

مژگان میر اشرافی – مددکار اجتماعی

“ پروین ؛ شوهرش دو سالی است که فوت کرده است و نگهداری از ۲ پسر نوجوان و جوانش برعهده اوست. پسرها چندماهی است که سر ناسازگاری گذاشته اند. امروز خجالت زده از کبودی زیر چشمش؛ نمی دانست چطور از همکارانش پنهان کند که پسرش برای گرفتن چند هزارتومانی،  او را زیر مشت و لگد گرفته است.”

پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد گوناگون جسمانی، روانی و جنسی در سراسر جهان، سلامت جسم و روان زنان را به خطر و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می دهد. حداقل یک نفر از هر پنج نفر جمعیت مونث دنیا در طول زندگیشان توسط یک یا گروهی از مردان مورد خشونت جسمی یا جنسی قرار می گیرند.

خشونت علیه زنان سرپرست خانوار اکثرا در محیط خانوادگی به وقوع  می پیوندد. خشونت خانگی توسط مرد و یا سایر اعضای خانواده علاوه بر ایجاد عوارض جسمی و روحی بلند مدت در قربانی و تهدید کیان خانواده موجب تبعات جبران ناپذیر اجتماعی در سبک زندگی زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار می شود.

 رفتار خشونت آمیز در نتیجه  یادگیری  

“مهناز چندسالی است که از همسرش  به دلیل رفتار خشونت آمیز جدا شده است. او نان آور خانواده ای سه نفره است. دخترش دانشجوست و پسرش سال آخر دبیرستان است.  مهناز می گوید پسرش به شدت خشن شده و برای  گرفتن هر خواسته نامعقولی  که دارد ؛ دختر و خودش را به باد کتک می گیرد. مهناز می گوید پسرش پر زور است وکاری از او برای جلوگیری از خشونت پسر بر نمی آید.  مهناز از ترس آبرویش تا به حال به کسی از این جریان حرفی نزده است. ”

در خصوص خشونت؛ نظریه های متفاوتی وجود دارد که هرکدام به بعضی از عوامل زمینه ساز آن توجه می کنند که از جمله آنها نظریه یادگیری اجتماعی است.

نظریه یادگیری اجتماعی پدیده های یادگیری را عمدتا ناشی از تجاربی می داند که برپایه یادگیری نیابتی و از طریق مشاهده کسب می شود و نمی تواند اساس ذاتی داشته باشد.  بلکه به عنوان رفتاری که آموختنی بوده و دقیقا از الگوهای یادگیری تبعیت می کند، مطرح می گردد[۱]. افراد  بدرفتار اغلب از خانواده هایی برآمده اند که خشونت در خانواده آنها یک رفتار معمولی تلقی می شود و خودشان در دوران کودکی مورد خشونت قرار گرفته اند. بطور مثال پسرانی که خود شاهد آزار مادر توسط پدر بوده اند و یا در دوران کودکی توسط مادر و پدر به سختی تنبیه شده اند.

دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس،  درباره شروع رفتار خشونت آمیز می گوید:’’ اکثریت زنان سرپرست خانوار نخستین خشونت را از سوی همسر سابق تجربه کرده اند و بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار در هفته اول تا شش ماهه نخست زندگی مشترک خود تحت خشونت جسمی قرار می گیرند’’[۲].  بسیاری از کارشناسان براین باورند که زنانی که توسط کودکان به ویژه پسران خود تحت خشونت خانگی  قرار می گیرند در گذشته نیز توسط همسر مورد آزار واقع شده بوده اند.

  “مریم معلمی بازنشسته است. او به تازگی به دلیل خشونت همسرش برعلیه او، طلاق گرفته است. تنها سرپناهش خانه  مجردی پسر ۳۰ ساله اش است . مریم می گوید با آنکه او از حقوق خود  بخشی از اجاره خانه را می پردازد،  پسرش هر زمانی که مهمان دارد او را از خانه بیرون می کند و اگر با مقاومت او روبرو شود به او می گوید که “زن بی عرضه ای بوده است که در این سن و سال سربار او شده است. “

پروین، مهناز و مریم، هر سه بر طبق قانون،  زنان سرپرست خانوار اطلاق می شوند. زنان «سرپرست خانوارو خود سرپرست[۳] » به زنانی اطلاق می شود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره خود یا خانواده خود را به طور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانواری که در معرض خشونت قرار می گیرند علاوه بر صدمات شدید جسمانی، اثرات روانی جبران ناپذیری از جمله افسردگی مزمن، اختلالات شخصیتی ، اضطراب و اختلالات روان تنی را متحمل می شوند. خشونت در زندگی به صورت کلامی یا فیزیکی، تضییع حقوق و زجر روحی و روانی را برای افراد در برداشته و زنان سرپرست خانوار به این دلیل آنکه از نقش انفعالی برخوردارند،  قربانیان خشونت های مضاعف تری بوده و در مقابل خشونت  برای حفظ آبرو ، سکوت پیشه می کنند.

سکوتی که درنهایت به صورت یک فرهنگ خاص برای زنان،  به صورت تعریف و تمجید در عرف رایج    می شود. در جوامع سنتی سکوت زن سرپرست خانوار در برابر خشونت های اعمال شده نسبت به وی نشانه نجابت زن است و سوختن و ساختن یک ارزش مثبت و از وظایف مادری ، تلقی می شود.

در ایران متاسفانه آماردقیقی از پدیده مصونیت از خشونت زنان سرپرست خانوار که بسیار خاص و حساسیت برانگیز است، وجود ندارد. عدم وجود آمارهای دقیق دراین مورد مطالعه این پدیده حساس را بامشکل مواجه ساخته است.عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران[۴] با اشاره به نتایج یکی از پژوهشها در این ارتباط؛  درصد زنان سرپرست خانوار را که از اطرافیان و نزدیکان آزار روحی و جسمی می بینند ۶/۶۰ درصد اعلام کرده است و میزان شیوع خشونت زنان سرپرست خانوار را بسیار بیشتر از این پدیده در سایر کشورها دانسته است.

نتایج بسیاری از پژوهش ها[۵] بروی زنان سرپرست خانوار، نشان می دهد که  آن دسته از آنان که تحت خشونت خانگی هستند ، اکثرا در سبک زندگیشان منزوی و اعتماد به نفس پایین دارند، در ارتباط با دیگران تزلزل و عدم اطمینان نشان می دهند و تمایل بسیار زیادی براقدام به خودکشی و روی آوردن به مواد مخدر دارند. بسیاری از  اطلاعات  نیز نشان داده است بیش تر زنان آزاردیده خانه دار هستند و میزان آزار در زنان شاغل کم تر است که شاید به دلیل استقلال مالی و فعالیت اجتماعی این زنان باشد.

نتایج دیگر تحقیقات در ایران نیز شاهد این امر است که زنان سرپرست خانوار احساس می کنند که با نگرش منفی مردان و زنان جامعه روبرو هستند[۶]. همچنین آنان در تمامی زمینه ها حمایت های اجتماعی کمتری درخواست و یا دریافت می کنند. با وجود آنکه به نظر می رسد که  دسترسی به حمایت های اجتماعی و روانی موجب کاهش فشارهای شکننده روحی و روانی می شود. یکی از عوامل عدم درخواست برای دریافت  کمک از طرف زنان،  تابوهای اجتماعی و ترس از نگرش های منفی اطرافیان می باشد.

می توان گفت که شاید بهترین رویکرد حل مسئله در این ارتباط ، ابتدا شکستن تابوی اجتماعی و طرح مسئله خشونت خانگی برعلیه زنان سرپرست خانوار است. بسیاری از مددکاران اجتماعی در برخورد با این دسته از زنان معتقدند که  به دلیل تعلق  بسیاری از آنان به خانواده هایی  با فرهنگ سنتی ، بیش از سایر گروه های در معرض خشونت نیازمند دریافت حمایت های اطلاعاتی می باشند.

 حمایت های اطلاعاتی ؛ فراهم کردن اطلاعات درباره موقعیت فشارآور است. مثلا زنی که طلاق گرفته یا بیوه شده است و تحت خشونت قرار دارد، گاهی دادن اطلاعات به او درباره موسساتی که از این گروه حمایت می کند و چگونگی دریافت این خدمات می تواند اثر مفیدی بر زندگی او و دفاع از حقوق خود داشته باشد.

زنان سرپرست خانوار قربانی خشونت فرزند؛ می بایست بدانند که سکوتشان نه تنها به آنان و فرزندشان کمکی نخواهد کرد بلکه رفتار خشونت آمیز می تواند منجر به عدم موفقیت در سبک زندگی و تحصیلی فرزند عامل خشونت و سایر فرزندان شده و آنها را با انواع آسیب های روانی چون اضطراب، افسردگی و مشکلات عاطفی مواجه می نماید. چنانچه روابط اجتماعی و زندگی فرزندان را به سوی بی اعتمادی سوق می دهد.

بنظر می رسد در دسترس بودن اطلاعات در ارتباط با رویکرد ضد خشونت و موسسات خدمات اجتماعی و نقش هریک از آنان ، اولین قدم به سوی تغییر در محیط خانوادگی خشونت آمیز است. در این راستا کلینیک های مددکاری اجتماعی در تمامی شهرها براساس دستورالعمل دفترتوانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور آماده  ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به زنان سرپرست خانوار است.

منابع:

۱-ـ سازمان بهزیستی کشور، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

۲ـ بدار، لوک(۱۳۸۱) روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، نشر ساوالان

۳ـ اعزازی ، شهلا،(۱۳۸۳) ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، فسلنامه رفاه اجتماعی ، سال چهارم، شماره ۱۴

۴ـ مجله بامداد ۱۳۸۲/۱۰/۱۲

۵ـ سبک زندگی و کارکردهای زیستی و روانی خانواده ( مصونیت از خشونت)، مجله اجتماعی نیروی انتظامی

۶ـ بررسی چالشها و مشکلات اجتماعی و روانشناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر اصفهان و راهکاره، زیبا طالبی ، ۱۳۸۹

اردیبهشت
۲۳
۱۳۹۲
دهکده جهانی و نمایی از خشونت خانگی
اردیبهشت ۲۳ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

  

.tebyan-ardebil.ir

عفو بین الملل:  بررسی مساله خشونت علیه زنان، واقعیات و ارقام

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار 

 آمار زیر بیانگر اهمیت مساله خشونت علیه زنان در سراسر دنیاست. هر چند، چنین ارقامی گستره این نوع نقض حقوق بشر را نشان نمی‌دهد. این ارقام فراگیر نیست و باید با احتیاط تفسیر شود. در حوزه خشونت علیه زنان پژوهش یا آمار منظم وجود ندارد. بسیاری از زنان این مساله را گزارش نمی‌کنند – آنها خجالت می‌کشند یا از بدبینی، بی‌اعتمادی یا خشونت بیشتر هراس دارند. واقعیت نبود اطلاعات درباره این مساله در برخی کشورها و همچنین عدم اطلاعات جامع در دیگر کشورها به این معنی نیست که این مشکل در سطح کشور مطرح است. بر عکس، این واقعیت نیاز به پژوهش بیشتر برای بررسی و مقابله را آشکار می‌سازد.

دهکده جهانی

مساله خشونت علیه زنان در جهانی با مقیاس کوچک، در دهکده جهانی ۱,۰۰۰ نفری، چه نمایی دارد؟ (این ارقام مبتنی بر آمار سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است).

 • تعداد زنان ۵۰۰ نفر است .
 • این تعداد باید ۵۱۰ زن باشد ولی ۱۰ زن به دلیل سقط جنین برای گزینش جنسیت هرگز متولد نمی‌شوند یا در دوران کودکی به دلیل سهل‌انگاری از بین می‌روند.
 • تعداد زنان آسیایی ۳۰۰ نفر است.
 • ۱۶۷ زن در دوران زندگی کتک می‌خورند یا به شکلی در معرض خشونت قرار می‌گیرند
 • ۱۰۰ زن در دوران زندگی خود قربانی تجاوز یا تجاوز به عنف می‌شوند.

زنان و جمعیت

 • ۴۹٫۷% از جمعیت دنیا را زنان شکل می‌دهند (۳,۱۳۲,۳۴۲,۰۰۰ زن، ۳,۱۶۹,۱۲۲,۰۰۰ مرد) (بخش جمعیت سازمان ملل)
 • حداقل ۶۰ میلیون از دخترانی که باید زنده به دنیا بیایند، به دلیل سقط جنین برای گزینش جنسیت یا ناکافی بودن مراقبت در نقاط مختلف دنیا “از دست می‌روند” زیرا در این نقاط اهمیت دختران کمتر از پسران است (E، Joni Seager، ۲۰۰۳  ).

خشونت در خانواده

خشونت در خانواده اشکال گوناگونی دارد – از تجاوز فیزیکی از قبیل سیلی زدن، کتک زدن، لگد زدن و ضربه زدن با اجسام سخت گرفته تا آزار عاطفی مانند ترساندن، تحقیر دائمی شامل رفتارهای کنترلی مختلف مانند جداسازی فرد از خانواده و دوستان  و محدود کردن رفت و آمد، دسترسی به اطلاعات یا کمک.

در نقاط مختلف دنیا

 • حداقل یک سوم زنان یا در حدود یک میلیارد نفر از زنان، در خانواده‌های خود کتک، تجاوز به عنف یا بدرفتاری را تجربه کرده‌اند. معمولاً فرد بدرفتار یکی از بستگان یا آشنایان است (L Heise، M Ellsberg، M Gottemoeller،۱۹۹۹  ).
 • در حداکثر ۷۰% از موارد قتل زنان، قاتل شریک جنسی زن است (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۲).
 • طبق گزارش‌ها، در کنیا در هر هفته بیش از یک زن به‌وسیله شریک جنسی خود کشته می‌شود (Joni Seager,2002).
 • در زامبیا، در هر هفته پنج زن توسط شریک جنسی یا بستگان خود کشته می‌شوند (Joni Seager,2002).
 • بر اساس گزارش‌ها، در مصر، ۳۵% از زنان در زندگی خود از شوهرانشان کتک می‌خورند (یونیسف، ۲۰۰۰).
 • در بولیوی، ۱۷% از زنان ۲۰ ساله و بالاتر طی ۱۲ ماه، حداقل یک بار با خشونت فیزیکی روبرو شده‌اند (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۰).
 • در کانادا، هزینه مشکل خشونت در خانواده به ۱٫۶ میلیارد دلار در سال می‌رسد که این مبلغ هزینه‌های خدمات درمانی و از نقص باروری را شامل می‌شود (یونیسف، ۲۰۰۰).
 • در ایالات متحده آمریکا، در هر ۱۵ ثانیه یک زن به‌وسیله شوهریاشریک جنسی خود به شدت کتک می‌خورد (گزارش سازمان ملل درباره زنان دنیا، ۲۰۰۰).
 • در بنگلادش، ۵۰% از همه موارد قتل به زنان کشته شده به‌وسیله شوهران مربوط می‌شود (Joni Seager, 2003).
 • بر اساس گزارش‌ها، در زلاندنو، ۲۰% از زنان قربانی مورد کتک یا تجاوز فیزیکی شریک جنسی خود قرار می‌گیرند (یونیسف، ۲۰۰۰).
 • در پاکستان، ۴۲% از زنان خشونت را بخشی از سرنوشت خود می‌دانند. ۳۳% از زنان توانایی مقابله با این مشکل را ندارند. ۱۹% از زنان از این مشکل شکایت می‌کنند و ۴% از آنها در این باره اقدام قانونی انجام می‌دهند (پژوهش دولت در پنجاب، ۲۰۰۱).
 • بر اساس گزارش‌های سازمان‌های غیر دولتی روسیه، در فدراسیون روسیه، هر روز ۳۶,۰۰۰ نفر از زنان از شوهر یا شریک جنسی خود کتک می‌خورند (OMCT، ۲۰۰۳).
 • در اسپانیا، در سال ۲۰۰۰، در هر پنج روز یک زن به‌وسیله شریک جنسی خود کشته شد (Joni Seager، اطلس زنان).
 • در بر یتانیا، در هر هفته دو زن به‌وسیله شریک جنسی خود کشته می‌شوند (Joni Seager، ۲۰۰۳).

خشونت جنسی

در حوزه خشونت جنسی، تجاوز شایع‌ترین نوع خشونت است. تجاوز مشکلاتی از قبیل بارداری‌های ناخواسته و شیوع بیماری‌هایی از جمله HIV ایدز را به همراه دارد. هر چند، مشکل تجاوز اغلب برای حفظ آبرو مرتبط گزارش داده نمی‌شود و حتی به ندرت با مجازات روبرو می‌شود.

در نقاط مختلف دنیا

 • یک پنجم زنان در دوران زندگی خود با تجاوز یا تجاوز به عنف روبرو می‌شوند (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۷).
 • در آفریقای جنوبی، هر روز ۱۴۷ نفر زن مورد تجاوز قرار می‌گیرند (موسسه  روابط نژادی آفریقای جنوبی، ۲۰۰۳).
 • در ایالات متحده آمریکا، در هر ۹۰ ثانیه یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد (وزارت دادگستری ایالات متحده، ۲۰۰۰).
 • در فرانسه، هر ساله ۲۵,۰۰۰ زن مورد تجاوز قرار می‌گیرند (لابی زنان اروپا، ۲۰۰۱).
 • در ترکیه، ۳۵٫۶% از زنان هر از گاهی و ۱۶٫۳% از زنان اغلب مورد تجاوز زناشویی قرار می‌گیرند (گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۰، زنان و مشکلات جنسی در جوامع اسلامی، انتشارات WWHR: استانبول، ۲۰۰۰).

زنان و جنگ

مشکل خشونت علیه زنان در دوران جنگ بسیار شایع است. تجاوز گروهی به‌صورت هدفمند و به‌عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت کاربرد دارد. مهم‌تر این که، در دوران جنگ زنان برای کسب درآمد و گاهی اوقات برای تامین نیازهای ابتدایی خانواده‌های خود مجبور به روسپی‌گری می‌شوند. جنگ پیامدهای دیگر نیز برای زنان در بر دارد – اکثر مهاجران و افراد بی‌خانمان زنان و کودکان هستند.

در نقاط مختلف دنیا

۸۰% پناهندگان زنان و کودکان هستند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، ۲۰۰۱).
در سراسر دنیا، میلیون‌ها نفر از زنان و کودکان گرفتار ۳۴ درگیری مسلحانه عمومی، نژادی، سیاسی و/یا بین‌المللی هستند (کلیه نمونه‌های فعال درگیری‌های مسلحانه جمعی ازابتدای ژانویه ۲۰۰۳، CSP – مرکز صلح هدفمند).

 • بر اساس گزارش‌ها، ۸۵% از ، قاچاق زنان و دختران در مناطق جنگی وجود داشته است (نجات کودکان، ۲۰۰۳).
 • در منطقه Uvira از جمهوری دموکراتیک کنگو، ۵۰۰۰ مورد تجاوز، معادل ۴۰ مورد در روز، از اکتبر ۲۰۰۲ به این سو از طرف سازمان‌های ویژه زنان ثبت شده است (سازمان ملل، ۲۰۰۳).
 • در رواندا، طی نسل کشی سال ۱۹۹۴، تعداد ۲۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ زن یا ۲۵% از زنان مورد تجاوز قرار گرفتند (گزارش صلیب سرخ جهانی، ۲۰۰۲).
 • بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از خانواده‌های بی‌خانمان سیرالئون، ۹۴ درصد از این خانواده‌ها تجاوز جنسی، شکنجه و بردگی جنسی را تجربه کرده‌اند (پزشکان حقوق بشر، ۲۰۰۲).
 • بر اساس گزارش‌ها، در عراق، پس از آوریل ۲۰۰۳ حداقل ۴۰۰ نفر از دختران حداکثر ۸ ساله بغدادی در دوران جنگ یا پس از آن مورد تجاوز قرار گرفتند (گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۰۳).
 • بر اساس گزارش سال ۲۰۰۱ کارگروه زنان و درگیری‌های مسلحانه، در هر ۱۴ روز یک زن کلمبیایی “ناپدید” می‌شود (UNIFEM 1380).
 • بین سالهای ۱۹۷۵و ۱۹۷۹، تعداد ۲۵۰,۰۰۰ زن در کامبوج قربانی ازدواج اجباری شدند. در دوره رژیم سرخ خمر، در هر دهکده کامبوجی به‌طور میانگین دو ازدواج گروهی رخ داده است.
 • در دوره پنج ماهه جنگ در بوسنی و هرزگوین، ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ زن مورد تجاوز قرار گرفتند. (IWCT، Women’s GlobalNet شماره ۲۱۲٫ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۲).
 • در برخی از دهکده‌های کوزوو، ۳۰ تا ۵۰ درصد از زنان در سنین باروری مورد تجاوز نیروهای صرب قرار گرفتند (Amnesty International، ۲۷ می ۱۹۹۹).

شیوه‌های خطرناک

تقریباً در تمام فرهنگ‌های دنیا نوعی خشونت علیه زنان وجود دارد که به دلیل “عادی” یا “سنتی” تلقی شدن، مورد غفلت قرار می‌گیرند.

در نقاط مختلف دنیا

بیش از ۱۳۵ میلیون نفر از دختران و زنان قربانی ختنه شده‌اند و ۲ میلیون دختر و زن دیگر هر سال (روزانه ۶,۰۰۰ نفر) در معرض خطر قرار دارند (A، سازمان ملل، ۲۰۰۲).

 • ۸۲ میلیون نفر از دخترانی که هم‌اکنون در محدوده سنی ۱۰ تا ۱۷ قرار دارند، پیش از ورود به سن ۱۸ سالگی ازدواج خواهند کرد (UNFP).
 • در بیش از ۲۸ کشور آفریقایی، ختنه زنان انجام می‌گیرد (Amnesty International،۱۹۹۷  ).
 • در نیجر، ۷۶% از زنان جوان فقیر پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی از دواج می‌کنند (UNFPA 2003).
 • ۹۷% از زنان متاهل ۱۵ تا ۴۹ ساله در مصر ختنه شده‌اند (گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۶).
 • در ایران، در استان خوزستان که اکثریت قومی آن با اعراب است، طی یک دوره دوماهه در سال ۲۰۰۳، تعداد ۴۵ زن زیر ۲۰ سال به دست بستگان نزدیک خود در قالب قتل به اصطلاح “ناموسی” کشته شده‌اند.
 • ختنه زنان در کشورهای آسیایی مانند هند، اندونزی، مالزی و سری‌لانکا و نیز در میان جوامع مهاجر استرالیا رواج دارد (سازمان ملل، ۲۰۰۲).
 • در هند سالانه نزدیک به ۱۵,۰۰۰ مرگ برای جهیزیه ثبت می‌شود. بیشتر این موارد آتش‌سوزی در آشپزخانه هستند که به شکل سانحه شبیه‌سازی می‌شوند (Injustices Studies. جلد ۱، نوامبر ۱۹۹۷).
 • ختنه زنان در بین جوامع مهاجر دانمارک، فرانسه، ایتالیا، هلند، سوئد، سوییس و بریتانیا رواج دارد (بریتانیا، ۲۰۰۲).

قربانیان خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان اغلب گزارش نشده باقی می‌ماند. زنان برای گزارش کردن خشونت علیه خود با موانع زیادی از جمله ترس از انتقام، نداشتن تمکن مالی، وابستگی عاطفی، نگرانی از وضعیت کودکان و فراهم نبودن امکان دریافت خسارت روبرو هستند. چندین کشور نیروهای پلیس، قضایی و پزشکی خود را برای رسیدگی به موارد تجاوز آموزش ویژه داده‌اند.

در نقاط مختلف دنیا

 • در حدود ۲۰ تا ۲۷% از زنان آزار دیده، تا زمانی که با مصاحبه‌گران سازمان بهداشت جهانی روبرو نشده بودند، درباره مشکل خود چیزی به دیگران نگفته اند. (سازمان بهداشت جهانی، ژنو، ۲۰۰۲).
 • در آفریقای جنوبی، نرخ محکومیت به دلیل تجاوز به‌طور میانگین ۷% است. در سال ۲۰۰۳، یک سوم از موارد برآورد شده تجاوز گزارش شد (گزارش سالانه پلیس مربوط به سال منتهی به مارس ۲۰۰۳).
 • در مصر، ۷۴% از زنان قربانی خشونت فیزیکی در این باره چیزی به دیگران نمی گویند( پژوهش جمعیت- محور، ۱۹۹۷)(سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۲).
 •  در شیلی، فقط ۳% از همه زنان قربانی تجاوز موضوع را به پلیس اطلاع دادند (سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۲).
 • در ایالات متحده آمریکا، ۱۶% از زنان موضوع تجاوز را به پلیس اطلاع می‌دهند. تقریباً ۵۰ درصد از افرادی که این کار را نمی‌کنند، در صورتی این کار را انجام می‌دهند که از فاش نشدن نام و مشخصات فردی خود مطمئن شوند (مرکز ملی قربانیان ، مرکز پژوهش و رسیدگی به امور قربانیان جرم، ۱۹۹۲).
 • در استرالیا، ۱۸% از زنانی که در یک دوره ۱۲ ماهه مورد تجاوز فیزیکی قرار گرفته بودند، هیچ‌ گاه در این باره با کسی صحبت نکرده بودند. (پژوهش جمعیت-محور، ۱۹۹۹).
 • در بنگلادش، ۶۸% از زنان هرگز درباره کتک خوردن خود چیزی به دیگران نمی‌گویند (سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۲).
 • در اتریش، در دهه ۹۰ میلادی، ۲۰% از موارد گزارش شده تجاوز به صدور حکم منتهی شد.
 • در ایرلند، ۲۰% از زنان قربانی خشونت فیزیکی با پلیس تماس گرفتند (پژوهش جمعیت-محور، ۱۹۹۹) (سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۲).
 • در فدراسیون روسیه، ۴۰% از زنان قربانی خشونت در خانواده به متولیان اجرای قانون مراجعه نمی‌کنند (فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر هلسینکی، زنان ۲۰۰۰: روسیه).
 • در بریتانیا، ۱۳% از همه زنان قربانی تجاوز، موضوع را به پلیس اطلاع دادند (Joni Seager, 2003).

خشونت با مصونیت

موارد خشونت علیه زنان اغلب بدون رسیدگی و بدون مجازات باقی می‌مانند. برخی از کشورها در این باره اصلاً قانونی ندارند و برخی دیگر نیز قوانینی ناقص دارند که در آن برای برخی انواع خشونت مجازات تعیین و برای برخی دیگر هیچگونه مجازاتی تعیین نشده است. حتی در صورت وجود قوانین مناسب، بسیاری از کشورها آن قوانین را به‌درستی اجرا نمی‌کنند.

در نقاط مختلف دنیا

 • در سال ۲۰۰۳، حداقل ۴۵ کشور دارای قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند (بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان).
 • گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان، در گزارش ۱۹۹۴-۲۰۰۳ خود به مشکلات اجرای قانون در تقریباً تمامی کشورهای تحت بررسی اشاره کرد.
 • ۷۹ کشور در زمینه برخورد با خشونت خانوادگی قانونی ندارند (یا قانونی نامشخص دارند) (UNIFEM، Not a Minute More، ۲۰۰۳).
 • به‌ویژه، تجاوز زناشویی فقط در ۵۱ کشور و در صورت موجود بودن اطلاعات، جرم محسوب می‌شود (UNIFEM,2003).
 • فقط ۱۶ کشور قوانین ویژه‌ای درباره تجاوز جنسی دارند در حالی که فقط ۳ کشور دارای قوانین ویژه برای رسیدگی به خشونت علیه زنان به‌عنوان عمل مجرمانه مستقل هستند (بنگلادش، سوئد و ایالات متحده آمریکا) (UNIFEM، ۲۰۰۳).
 • دفاع‌های به‌اصطلاح “ناموسی” (جزیی یا کلی) در قوانین کیفری پرو، بنگلادش، آرژانتین، اکوادور، مصر، گواتمالا، ایران، اسرایی، اردن، سوریه، لبنان، ترکیه، کرانه باختری و ونزوئلا به رسمیت شناخته می‌شود (سازمان ملل، ۲۰۰۲).

HIV ایدز

امروزه، خشونت علیه زنان یکی از مشکلات عمده بهداشتی و عمومی به رسمیت شناخته می‌شود. خشونت ممکن است باروری زنان و سایر جنبه‌های سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید کند. خشونت جنسی علیه زنان باعث شده است که نرخ شیوع HIV/ایدز در بین زنان نسبت به نرخ شیوع این بیماری در همان رده سنی در مردان بیشتر شود.

در نقاط مختلف دنیا

 • در حال حاضر، زنان ۵۱% از کلیه افرادی مبتلا به HIV/ایدز (بیش از ۲۰ میلیون نفر) را شکل می‌دهند.
 • در سراسر دنیا، بیش از نیمی از بیماری‌های HIV بین جوانان سنین ۱۵ تا ۲۴ سال دیده می‌شود و بیش از ۶۰% جوانان مبتلا به HIV مثبت ۱۵ تا ۲۴ ساله را زنان شکل می‌دهند (UNAIDS, 2003).
 • ۵۵% از ۱۶,۰۰۰ نفری که هر روز مبتلا می‌شوند، زن هستند (UNAIDS,2003).
 • ایدز در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله در چندین شهر اروپا، صحرای آفریقا و آمریکای شمالی است (UNAIDS، ۲۰۰۳).
 • در سال ۲۰۰۳ بیماری‌های مرتبط با ایدز ۳ میلیون نفر را به کام مرگ فرستادند (UNAIDS، ۲۰۰۳).

منبع: http://www.religiousconsultation.org/Special_Features/Amnesty_International_violence_vs_women.htm