صفحه اصلی  »  بهرام کاشانی
image_pdfimage_print
شهریور
۴
۱۳۹۲
دو مرد کنیایی بر سر داشتن یک همسر مشترک توافق کردند
شهریور ۴ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

_69485627_woman+pix

Sylvester Mwendwa: من مهریه عروس را می دهم.

نوشته: بهرام کاشانی

خانه امن: با اینکه داشتن چند همسر زن در کنیا قانونی و به طرز گسترده ای شایع است اما در رابطه با خلاف آن، چند شوهری، در قانون نامی آورده نشده است.

یکشنبه گذشته  (۲۵ آگوست)، موضوع دو مرد کنیایی که بر سر داشتن نوبتی زن بیوه ای که دارای دو فرزند است توافق کردند سر تیتر خبرها را تشکیل داد. یک افسر پلیس که مسئول رسیدگی به مشاجره بین آن دو مرد،Sylvester Mwendwa و Elijah Kimani، که حدود چهار سال با زنی مشترک رابطه داشتند بود سعی به حل مشکل آنها داشته، اما گویا هیچیک از آنها قادر به ترک آن زن نبوده اند. آن زن نیز که نمی خواهد شناسایی شود اظهار داشته که نمی تواند بدون هیچیک از آنها زندگی کند.

توافق بین طرفین نشان می دهد که هیچ حس حسادتی بین آنها وجود ندارد و با صلح و آرامش با هم زندگی خواهند کرد.

Judy Thongory، یک وکیل خانواده کنیایی گفت با اینکه چند شوهری تحت قانون کنیا ممنوع نشده اما امری بسیار غیر عادی و نادر است.

ازدواج در کنیا تحت قانون ازدواج، قانون ازدواج و طلاق مسیحیان آفریقایی و قانون های تکمیلی و خاص اجتماعات مختلف صورت می گیرد. سؤال قابل طرح در این شرایط این است که آیا طرفین از اجتماعاتی هستند که چند شوهری در آن ها شایع است. چنانچه بتوانند آن را ثابت کنند، ازدواج آنها به تشخیص رئیس کانون وکلای کنیا  قانونی خواهد بود.

 مترجم: مهتاب صمیمی

منابع: http://goo.gl/UguIzF

 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23840824

مرداد
۲۳
۱۳۹۲
ملکه زیبایی گویانا، قاصد آگاهی رسانی خشونت خانگی درجزایر کارئیب
مرداد ۲۳ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

mis

نوشته: بهرام کاشانی

خانه امن: Ruqayyah Boyer، ملکه زیبایی سال ۲۰۱۳ گویانا، به عنوان نماینده رسمی “سازمان آگاهی رسانی در مورد خشونت خانگی جزائر کارائیب آمریکا” به جزائر کارائیب سفر کرده است تا به ارتقاء آگاهی بین المللی در مورد این مشکل  کمک کند.

طی هفته اول آگوست، حداقل چهار زن توسط شوهران خود کشته شده اند که Boyer آن را عدم موفقیت دولت گویانا در اجرای سیاست های طرح ریزی شده سال ۲۰۰۸ می داند. فعالیت های Boyer در زمینه آگاهی رسانی در مورد خشونت بخصوص خشونت خانگی و اقتدارطلبی یک سال است که آغاز شده و هم اکنون به علاقه شخصی اش تبدیل شده است. این فعالیت ها به عنوان قسمتی از کارش برای آماده شدن برای مسابقه زیبایی که “زیبای هدفمند” نام دارد شروع شد. او در ابتدا با همکاری با CADVA و مرکز هنرها و منابع Irene Madrey که یک سازمان غیر دولتی است کارش را شروع کرد. این سازمان غیر دولتی در گویانا و فعالیت های آن متمرکز بر رویرشد و توسعه جوانان است.

او دهم آگوست را بدنبال برنامه های یک هفته ای خود در Trinidad گدراند. این برنامه ها در راستای تغییر باورهای فرهنگی بودند که برای بهبود و ایجاد دیدگاه های سالم تری نسبت به زنان طراحی شده بودند.

مترجم: مهتاب صمیمی

منابع: http://goo.gl/Xfcvak

http://goo.gl/UD5nVb

خرداد
۲۷
۱۳۹۲
مسئله ای که قانون گذاران الجزیره به آن اهمیت نمی دهند
خرداد ۲۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
image_pdfimage_print

First Phase Digital

خانه امن: در نشستی که  به نام “خشونت خانگی علیه زنان( مسئله نهی شده – بین سکوت و شناخت”) صورت گرفت، شرکت کنندگان بلافاصله متوجه شدند که مسئله خشونت خانگی مدت های مدیدی است که پشت پرده باقی مانده است و آنهم به این دلیل که همیشه در حوزه خصوصی افراد، جایی که قانون سکوت حکم فرماست اتفاق می افتد. با این حال حداقل امروز دیگر این معضل شناخته شده است و بیشتر در رسانه ها دیده می شود. تحقیقات اخیر نیز گواهی بر گستردگی این مسئله و اثرات زیان بار آن دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل عملکرد جاری و قضایی قانون الجزیره و همچنین بررسی کم و کاست های آن برای شرکت کنندگان این نشست ضرورت دارد. امروز روشن کردن مسئله خشونت علیه زنان و مهم جلوه دادن آن و اثراتی که بر روی فرد و جامعه می گذارد، برای انیسا داودی – گرداننده کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه “تیزی اوزو” – در اولویت قرار دارد. او معتقد است با وجود اینکه خشونت خانگی در روابط خصوصی اتفاق می افتد ولی بر روی جامعه نیز تأثیر گذار است. انیسا با ابراز تأسف اظهار کرد:  

این مسئله خیلی دیر به عنوان یک مشکل اجتماعی شناخته شد و زمانی که مطرح می شود یا بحث را داغ می کند و یا باعث سردرگمی می شود. سردرگمی میان خشونت خانگی با جر و بحث خانگی از یک طرف و از طرف دیگر نامشخص بودن دلایل و مکانیزم هایی که منجر به خشونت خانگی می شوند.

 با این حال اضافه می کند که مفهوم خشونت خانگی در آغاز دهه ۷۰ شناسایی شد که به طور عمده مربوط به زنان خشونت دیده ای بود که تنها تحت خشونت های جنسی بودند اما امروز این موضوع مفهوم وسیع تری دارد و تمامی انواع خشونت را شامل می شود.

“جووهر تیزی” عضو هیأت علمی دانشکده حقوق تیزی اوزو در متن پیامش به نیاز مبرم به مبارزات روز افزون علیه این مسئله و عواقب ویران گر آن بر سلامت زنان اشاره می کند و می گوید این مسئله می تواند موجب شود که قربانیان آن به چیزهایی چون الکل، داروهای روان گردان، ضد درد، ضد افسردگی و خواب آور روی آورند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، هزینه ای که این زنان خشونت دیده برای جامعه دارند دو برابر و نیم هزینه ای است که دیگر زنان دارند. ضرورت نشان دادن عکس العمل فوری به این مسئله با نگاهی به آمار قربانیان مشخص می شود.

 بعنوان مثال بر اساس آمار پلیس قضایی ژاندارمری در سال ۲۰۱۲، در الجزیره ۵۷۰۰ قربانی گزارش شده اند که از این تعداد ۲۶۱ نفر آن ها کشته شده اند با وجود این  دانشجویانی مانند”راچیدا علی احمد” و “محمد تاجر” معتقدند که این شرایط شدت دهنده مجازات(کیفیات مشدده) خشونت تنها در مورد کسانی است که همسر خود مورد خشونت قرار داده اند. اما محدود می شود به مواردی که ثابت شود که همسر خود را مجبور کرده اند که سلامت خود را به خطر بیاندازد و یا تن فروشی کند در حالی که تنبیه در نظر گرفته شده برای کسی که همسرش را مورد خشونت قرار داده مانند دیگران است بدون آنکه به ویژگی های فرد متجاوز توجه شود.

این سخنرانان معتقدند که قانون خشونت خانگی نباید تنها برای خشونت های قیزیکی مجازات قائل شود بلکه باید تمام انواع آن را  در نظر بگیرد. این قانون همچنین باید مجازات های مناسبی برای خشونت گران مشخص و اثراتی را که روی کودکان می گذارد مد نظر قرار دهد، تا از آن طریق بتوان جلوی این خشونت ها را گرفت و مردم را مطلع ساخت. “فرودجا موسوی” از انجمن اموسنا تأکید می کند که لایحه خاصی برای مجازات خشونت علیه زنان در آپریل سال ۲۰۱۰ پیش نویس شده است. او همچنین به یاد آورد که این لایحه در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲ در روزنامه رسمی ثبت شده و به مجلس تحویل داده شده است.

ترجمه: مهتاب صمیمی، بهرام کاشانی

منبع: http://goo.gl/fLBNB