تأثیرات خشونت خانگی بر کودکان (قسمت چهارم و پایانی)


تأثیرات خشونت خانگی بر کودکان

قسمت چهارم و پایانی

ترجمه و تألیف از «خانه امن»

منبع: وب‌سایت دفتر سلامت زنان، وزارت سلامت و خدمت انسانی ایالات متحده آمریکا

آیا بهتر است در یک رابطه خشن بمانم یا این که فرزندانم را در محیطی بدون خشونت و به تنهایی بزرگ کنم؟

کودکان در یک محیط امن، باثبات و مملو از عشق، بهتر رشد می‌کنند. چه با یک والد یا با دو والد. ممکن است فکر کنید که اگر کودکان شما، خشونتی را که در خانه اتفاق می‌افتد، نبینند، احتمالاً تحت تأثیرات منفی آن نیز قرار نخواهند گرفت. اما آن‌ها ممکن است صدای فریاد یا ضرب و شتم را بشنوند و این به همان میزان، تأثیرات منفی بر آن‌ها به جای می‌گذارد. آن‌ها هم‌چنین ترس و تنش را به خوبی حس می‌کنند. حتی اگر آن‌ها، خشونتی را که شما متحمل می‌شوید، به چشم نبینند، اما هم‌چنان در معرض تأثیرات منفی آن قرار دارند. خشونتی که می‌دانند جریان دارد.

اگر تصمیم به ترک رابطه خشونت‌آمیز بگیرید، به کودکانتان کمک می‌کنید تا بیشتر احساس امنیت کنند و احتمال این که در آینده، مورد خشونت واقع شوند و آن را بپذیرند نیز کاهش خواهد یافت. اگر این تصمیم را بگیرید، راه حل‌های بسیاری وجود دارد تا بتوانید پس از ترک این رابطه، از خود و کودکانتان حمایت کنید.

اگر هم‌اکنون امکان یا آمادگی ترک رابطه خشن را ندارم، چطور می‌توانم به امنیت خودم و فرزندانم کمک کنم؟

امنیت شما و فرزندانتان، اولویت‌های اساسی و مهمی هستند. اگر هم‌اکنون امکان یا آمادگی ترک شخص آزارگر را ندارید، گام‌هایی هست که می‌توانید به هدف افزایش امنیت خود و کودکانتان بردارید. از قبیل:

اگر قصد ترک یک رابطه آزارگر را دارید، شاید بهتر است از قبل درباره آن با کودکانتان و جلوی آن‌ها صحبت نکنید. چرا که کودکان کمتر از بزرگسالان، قابلیت نگهداری یک راز را نزد بزرگسال دیگری دارند. یکی از دوستان یا آشنایان مورد اعتماد خود را از زمانی که قصد دارید، رابطه پرخشونت را ترک کنید، آگاه کنید. امنیت جسمی شما و کودکانتان بسیار مهم‌تر از این است که زمان دقیق ترک رابطه را به آن‌ها از پیش بگویید.
تأثیرات خشونت خانگی بر کودکان (قسمت سوم)


تأثیرات خشونت خانگی بر کودکان

قسمت سوم

ترجمه و تألیف از «خانه امن»

منبع: وب‌سایت دفتر سلامت زنان، وزارت سلامت و خدمت انسانی ایالات متحده آمریکا

چگونه می‌توانم به بازیابی کودکانم پس از مشاهده یا تجربه خشونت خانگی کمک کنم؟

شما می‌توانید برای کمک به کودکان خود پس از این که قربانی مشاهده یا تجربه خشونت خانگی شده‌اند، بدین شکل یاری برسانید:

برای دریافت چنین خدماتی، باید است از روانشناسان و درمان‌گرانی بهره بگیرید که برای درمان کودکان، آموزش خاص و مناسب را دیده‌اند. بسیاری از این درمان‌گران و سازمان‌هایی که خدمات مرتبط ارائه می‌دهند، دارای خدمات گروه-درمانی مختص کودکان نیز هستند. این گروه‌ها به کودکان می‌آموزند که در تجربه چنین خشونتی، تنها نیستند و می‌توانند در محیطی به دور از قضاوت، با این تجربیات مواجه شده و از آن گذر کنند…