صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  روش ها، ابزارها و فع...
تیر
۲۴
۱۳۹۳
روش ها، ابزارها و فعالیت ها در واکنش به خشونت خانگی
تیر ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

126266408_bc12e7ab72_z

عکس: Don Sambandaraksa

مترجم : فرخ نیک مرام

آگاهی رسانی در واکنش به خشونت خانگی

تحقیق: گردآوری روش، ابزار و فعالیت های مثبت در زمینه خشونت خانگی

بخش چهارم: بسترهای فعالیت ( پیشنهادی از سوی کنفرانس بین المللی زنان پکن)

آگاهی رسانی یکی از ابزارهای بنیادی استراتژی اولیه جلوگیری [از خشونت خانگی] است و با این اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • تغییر نگرش، رفتارها و باورهایی که خشونت خانگی را در افکار عمومی عادی و قابل تحمل می‌سازد.
 • پیشگیری و جلوگیری از رفتارها و روابط همراه با خشونت و آزار در میان زنان و مردان
 • آگاهی بخشی به عامه اجتماع، قربانیان و عاملین خشونت در مورد وجود منابع برای برخورد با این مشکل.

کمپین های آگاهی رسانی به عنوان کارآمدترین و موثرترین ابزار اطلاع رسانی، بخصوص به عموم مردم، مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. کمپین‌های اطلاع رسانی با تاکید بر این که خشونت خانگی نه یک مسئله خصوصی، بلکه نقض غیر قابل قبول حقوق بشر است، می‌توانند به تمامی اهداف فوق برسند. آگاهی رسانی جاده‌ای دو طرفه است که هم ارتباطات و تبادل اطلاعات را برای ارتقاع درک متقابل پرورش می‌دهد و هم اجتماعات یا کل جامعه را، در جهت ایجاد تغییر مورد نیاز در نگرش و رفتار به حرکت در می آورد.

آگاهی رسانی در سطح اروپا

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، که کمپین‌های اطلاع رسانی در تمامی ۲۷ کشور اروپایی و کرواسی فعال هستند. این کمپین‌ها به عنوان ابزاری کلیدی، در برنامه فعالیت‌های این اعضا (۸۷٫۵%) در سطح ملی و به شکل محدودتری (۳۷%) در سطح منطقه‌ای، به کار می روند. اهمیت کمپین‌های آگاهی رسانی در مورد خشونت خانگی در یک چهارم (۲۵%) قوانین ملی و منطقه‌ای و یک پنجم (۲۰%) قوانین ۲۷ کشور اروپایی و کرواسی نیز، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، یک پنجم (۲۰%) از ۲۷ کشور اروپایی و کرواسی معیارهای ارزیابی خوبی ، در مورد نقش آگاهی رسانی درباره خشونت خانگی شناسایی کرده‌اند.

در طول این مطالعه، ۱۴۴ مورد کمپین آگاهی رسانی در زمینه خشونت خانگی، در ۲۷ کشور اروپایی و کرواسی مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها:

 • ۷۶% از این کمپین ها دارای پوشش ملی و ۲۲% دارای پوشش منطقه‌ای و بقیه آنها کمپین‌های فراملیتی هستند.
 • ۵۲%  از سوی سازمان‌های غیر دولتی، ۴۲% از سوی سازمان های دولتی و قانونی و ۶% از سوی اجرا کنندگان دیگر این کمپین ها انجام شده بودند.

درباره‌ این مطالعه

«موسسه اروپایی برای برابری جنسیتی» (EIGE) متصدی مطالعه «گردآوری روش ها، ابزار و فعالیت های مثبت در زمینه خشونت خانگی (به شکل ذکر شده در بخش چهارم بسترهای فعالیتی پکن)» شد؛ این مطالعه با هدف شناسایی، گردآوری و سازماندهی منابع و اطلاعات مربوط به آموزش نحوه پاسخگویی به خشونت خانگی، اطلاع رسانی و خدمات حمایتی برای قربانیان، شناسایی شکاف‌ها و نیازها و رسیدن به نظرهای جدید برای پیشرفت.

این مطالعه به وسیله‌ موسسه‌ «آی آر اسIstituto per  la Ricerca Social  با همکاری «رصدخانه بین دانشگاهی برای مطالعات جنسیتی، برابری و فرصت های برابر (G.I.O.) از طریق شبکه‌ای از متخصصان از ۲۷ کشور عضو [اتحادیه اروپا] و کرواسی انجام گرفت. اطلاعات بیشتر در مورد این مطالعه و منابع در این لینک موجودند.

 اجرای کمپین آگاهی رسانی در اروپا

فرخ

کلمات روی چارت از راست به چپ: موجود در قوانین منطقه‌ای – موجود در قوانین ملی – موجود در دستور کارهای منطقه‌ای – موجود در دستور کارهای ملی

 همکاری در میان شرکای مختلف یکی از عوامل کلیدی در اجرای یک کمپین موفق است:

مشارکت سازمان‌های دولتی به کمپین‌ها قدرت بیشتری می‌بخشد و تاثیر بر روی کل سیستم را ممکن می‌کند، در حالی که تخصص سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند فراهم کننده دانش تخصصی و لینک ارتباطی بین پیام کمپین و خدمات حمایتی موجود در مناطق، یا یک کشور بخصوص باشد.

اکثر کمپین‌های اطلاع رسانی خشونت خانگی عموم مردم، بخصوص بخش قابل توجهی از دختران و پسران را تحت بررسی قرار می‌دهند.

جزوات، بروشورها، کتابچه‌ها و دفترچه‌های راهنمای جمع آوری شده [در طول مطالعه] (رقم نهایی ۱۵۷) نیز، (۶۱%) متخصصان و (۳۹%) قربانیان را تحت بررسی قرار می دادند.

باور بر این است که کتابچه‌ها و دفترچه‌های راهنما، وسایلی هستند که اطلاعات دسته بندی شده و کارآمد را در اختیار افراد حرفه‌ای قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند، اطلاعات را به صورت فردی یا گروهی به کار برند. جزوات و بروشورها ابزارهایی اساسی برای اطلاع رسانی در مورد خدمات حمایتی برای قربانیان و برنامه‌هایی برای عاملان [خشونت] هستند و این پیام کلیدی را ترویج می‌دهند که راهی برای گریز از خشونت وجود دارد.

تازه‌ ترین روندها در روش‌ و ابزار اطلاع رسانی در این مطالعه شامل:

 • طراحی وبسایت‌ها و اطلاعات مخصوص ، برآوردن نیازهای اقلیت‌های قومی و زنان مهاجری که قربانی خشونت خانگی هستند .
 • طراحی وبسایت‌ها و اطلاعات مخصوص، برآوردن نیازهای زنان قربانی خشونت خانگی که دچار ناتوانی‌هایی مانند ناشنوایی و نابینایی هستند .
 • تبیین استراتژی‌های برقراری ارتباط با همجنس‌گرایان زن و مرد، جهت غلبه بر قبح خشونت در روابط همجنس‌گرایانه.
 • استانداردهای حداقلی برای کمپین‌های آگاهی رسانی در مورد خشونت خانگی.

 نمونه‌های فعالیت‌های خوب کمپین‌های آگاهی رسانی در مورد خشونت خانگی

 • کمپین ملی «سکوت طلایی نیست» کرواسی، که به وسیله مرکز آموزش، مشاوره و تحقیق (CESI) و گروه رسانه باز (OMG) برای آگاهی رسانی در مورد کلیشه‌های جنسیتی و سایر علل خشونت خانگی، در میان جوانان ترویج می‌شود. این کمپین شامل تحقیق کمپین‌های رسانه‌ای بر اساس نتایج تحقیقات، فعالیت‌های آموزشی و فعالیت برای تغییر سیاست‌های عمومی (سیاست‌های دولتی در مورد مسائل اجتماعی) است. (سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸)
 • کمپین نمایشگاه سیار «در پس ظاهر» در اتریش که با مشارکت چندین گروه؛ مرکز حمایت در مقابل خشونت اتریش (Gewaltschutzzentrum OÖ)، شبکه خانه‌های زنان وین، وزارت برابری فرصت‌ها و وزارت مسائل خانواده ترویج می‌شود. نمایشگاهی که به شکل آپارتمانی با یک آشپزخانه، یک اتاق خواب، یک اتاق کودک و یک سالن طراحی شده است، به کمک وسایل ارتباطی اطلاعات در مورد علل، گونه‌ها و آثار خشونت خانگی را ارائه می‌دهد. در مورد قانون جدید «حمایت در برابر خشونت در اتریش» اطلاعات همراه با جزئیات و برنامه‌هایی که برای عاملان خشونت وجود دارد را در اختیار تماشاگران می گذارد. (ادامه‌دار از ۲۰۰۵)
 • کمپین «دیگر کافیست. بر عهده شماست که کمک بخواهید» هلند، ابتکار مشترک وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، رفاه و ورزش در کنار مرکز حمایت در برابر خشونت هلند است. در سال ۲۰۱۰ فروشگاه اینترنتی « وسایل آرایش سِرّی من» نیز به این کمپین پیوست و استراتژی اصلی ارتباطی کمپین را متحول ساخت. این فروشگاه سلسله لوازم آرایش ویژه ای برای پوشاندن کبودی، ترمیم و پوشاندن لب‌های ترک خورده و زدودن لکه خون ارائه می‌دهد. هر کلیک بر روی این وبسایت به این پیام می‌رسد: «راه حل بهتری برای خشونت خانگی وجود دارد. با شماره ۰۹۰۰۱۲۶۲۶۲۶ برای مشاوره و کمک تماس بگیرید یا به این وبسایت بروید: ».

معیارهای شناسایی فعالیت‌های خوب در کمپین‌های آگاهی رسانی در مورد خشونت خانگی

 • تاکید همه جانبه بر حقوق بشر و تحلیل جنسیتی
 • تعریف روشن، مناسب و کاملی از خشونت خانگی
 • روش های “زن قربانی” محور
 • جوابگو بودن “مرد عامل” در برابر خشونت اعمال شده
 • تاکید برابری و فعالیت های ضد تبعیض
 • به رسمیت شناختن تفاوت های “زن قربانی” و “مرد عامل”

معیارهای ویژه تشخیص فعالیت های خوب در کمپین‌های آگاهی رسانی خشونت خانگی

 • طراحی کمپین بر اساس مدارک
 • استراتژی کمپین
 • اجرای کمپین
 • استراتژی ارتباطی قوی
 • شماره تماس برای قربانیان- عاملان که پاسخگوی مردان و پسران به عنوان عامل [خشونت] باشد.
 • ترویج رهبری و راهنمایی بر اساس جنبش زنان
 • به حرکت در آوردن جوامع
 • روش‌های چند بخشی
 • روش‌های چند سطحی

 درباره‌ موسسه‌ اروپایی برای برابری جنسیتی (EIGE)

موسسه‌ اروپایی برای برابری جنسیتی، مرکز اطلاعاتی اروپا در مورد برابری جنسیتی است. «ای آی جی ای» با ارائه تخصص‌های ویژه و اطلاعات قابل تطبیق درباره‌ برابری جنسیتی در اروپا، قانونگذاران و تمامی سازمان‌های مربوطه را در فعالیت‌هایی که به منظور تحقق برابری زن و مرد در تمامی اروپا و فراتر از آن صورت می گیرد را حمایت می کند..

برای اطلاعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید.Leave a reply

Your email address will not be published.