صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  ضوابط و مقررات ازدوا...
خرداد
۲۶
۱۳۹۳
ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی‌
خرداد ۲۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و قانون
۰
,
image_pdfimage_print

images (1)

ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی‌

 بخشنامه به کلیه مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک‌ اطلاعات واصله به شورای عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقرّرات مربوط‌ به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی‌، مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال ‌ناشی از این ازدواج‌ها فراهم آورده است‌؛ لذا لزوماً متذکر می‌گردد ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوّب‌ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۰ که مقرّر می‌دارد:

ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن‌ ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌، معیّن نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق‌،با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. باید دقیقاً رعایت و اجرا شود. بنابراین‌، اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند قابل تعقیب کیفری می‌باشند ودادسراها و دادگاه ها باید مدلول ماده‌ مذکور رابه‌ دقّت به اجرا گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیزمکلّفند از ثبت این ازدواج‌ها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری نمایند، در غیر این‌صورت‌، آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت‌. مرجع صدور جواز ازدواج به موجب مقرّرات فعلی‌، وزارت کشور و در خارج از ایران کنسولگری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مقتضی است سازمان ثبت اسناد واملاک‌، متن بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج‌، ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً اجرانمایند. دراجلاس ۴۰۶-۶۶٫۱۲٫۱۶ به‌تصویب رسید.

موسوی اردبیلی شورای عالی قضاییLeave a reply

Your email address will not be published.