هفته‌ای 20 شكايت از اخراج‌ زنان به دليل مرخصي زايمان


P-13-1

عکس: اعتماد

معاون رئيس ‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سياست‌هاي جمعيتي ابلاغ شده از سوي رهبري گفت: سياست‌هاي جمعيتي ابلاغ شده بسيار واقع‌بينانه‌تر از آن چيزي است كه در مجلس بررسي مي‌شود و در راستاي اين سياست‌ها نيز ما بر اصل تغييرات اقتصادي در ساختار خانواده و ارتقاي توانمندي خانواده تاكيد داريم.

شهيندخت مولاوردي  با اشاره به ايجاد نگراني برخي كارشناسان مبني بر فروپاشي نهاد خانواده گفت: تغييرات ساختار اجتماعي مانند افزايش سن ازدواج و كاهش باروري، توجه ويژه زنان به اشتغال و استقلال اقتصادي زمينه‌هايي است كه دولت بايد در اجراي برنامه‌هاي ارتقاي سلامت خانواده به آنها توجه ويژه كند.

وي درباره اجرايي شدن افزيش مرخصي زايمان نيز توضيح داد: ما اقدامات لازم را براي افزايش مرخصي زايمان انجام داده‌ايم و در انتظار ابلاغ بودجه‌ آن هستيم.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: البته براي افزايش مرخصي زايمان زنان بايد امتيازات ويژه ای مانند ايجاد ساعت كار شناور براي مادران در نظر بگيريم، چرا كه بسياري از زنان شاغل پس از مرخصي زايمان شغل خود را از دست مي‌دهند.

به گفته وي، در حال حاضر معاونت زنان هفته‌ ای 20 شكايت از اخراج زنان به دليل مرخصي زايمان دريافت مي‌كند و با توجه به اين شرايط بهتر است به جاي تقليل ساعت كاري، ساعت كاري شناور براي مادران در نظر گرفته شود و هم زمان با آن، مهدكودك در كنار محل كار زنان ايجاد شود.

5 خرداد 1393

منبع: http://www.etemaad.ir/Released/93-03-05/93.htm