صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  ازهفته آینده کتک زدن...
فروردین
۲۸
۱۳۹۳
ازهفته آینده کتک زدن همسر درعربستان سعودی جریمه نقدی و زندان در پی خواهد داشت
فروردین ۲۸ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

 47506810_de0542f305_o

عکس: elif ayse

ویدا بالیخانی- روزنامه نگار

در اقدامی بی سابقه، هفته آینده قانونی  در عربستان سعودی به مورد اجراء گذاشته می شود که شوهر را در صورت آسیب رساندن به همسرش و کتک زدن او مجبور به پرداخت حداکثر ۵۰ هزار ریال سعودی معادل ۱۳ هزار دلار امریکا می کند و حداقل معادل ۵۰۰۰ ریال معادل ۱۳۴۰ دلار می کند در صورتی که اسیب دائمی و یا موجب مرگ به دلیل ضرب و شتم شوهر باشد وی با اهرم های سخت تر قانونی مواجه می شود.

شوهرانی که همسرشان را کتک بزنند همچنین حداقل با یک ماه بازداشت و حداکثر یک سال زندان روبرو خواهند بود و تکرار تخلف تنبیهی دو برابر در پی خواهد داشت.

جرم شناختن این رفتار زیر چتر سیستمی که جدیدا” برای مبارزه علیه خشونت خانگی در انگلستان برای حمایت از قربانیان خشنت خانگی معرفی شده است می باشد.

دکتر محمد الحرابی مدیر کل حمایت اجتماعی وزارت ارتباطات اجتماعی به العربیه نت گفت: در همین ارتباط با مشارکت فعالان حقوق بشر در قسمت های مختلف کشور کارگاه هایی سه ماهه برگزار کردیم. ما همچنین به یک دفتر مشاوره وظیفه آماده کردن این سیستم را محول کردیم تا وزارتخانه در مظن هیچ اتهامی قرار نگیرد.

هدف قانونگذار حمایت از زنان، کودکان و کارگران خانگی از خشونت خانگی بود، قانونی که در اواخر آگوست در عربستان سعودی به تصویب رسید.

منابع: http://goo.gl/HuUlgm

http://goo.gl/xIzTnp

 



Leave a reply

Your email address will not be published.