راه پیش رو برای رسیدن به برابری جنسیتی


6853736630_0be986dcc5_b

عکس: United Nations Develop

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

مدیر اجرائی  نهاد زنان سازمان مللPhumzile Mlambo-Ngcuka  و مدیر اجرائی صندوق جمعیت سازمان ملل Babatunde Osotimehin  سرمقاله ای در الجزیره  منتشر کردند.

20 سال پس از کنفرانس قاهره، هنوز راه زیادی برای دست یافتن به توانمندی زنان باقی مانده است.

 کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 در قاهره برگزار شد، و بخاطر اینکه تعداد زیادی از گروه های زنان موفق شدند حکومت را قانع کنند که بحث کنترل جمعیت را به توانمندی زنان تغییر دهد خبرساز گردید. آنها موفق بودند زیرا استدلال می کردند سرمایه گذاری در مورد سلامت و تحصیلات زنان است که منجر به توسعه اقتصادی می شود.

گزارش ICPD حاکی از آنست که امروز در بیشتر نواحی جهان ، سلامت باروری و جنسی به طور قابل توجهی بهبود یافته است. زنان کمتری هنگام زایمان می میرند و تعداد بیشتری از زنان به کار و تحصیل دسترسی دارند

اما اگر همه این پیشرفت ها انجام پذیرفته چرا هنوز تعداد زیادی از زنان برای استفاده از حداکثر توانایی تلاش می کنند ؟  دلیل کلیدی به نتیجه نرسیدن ایت تلاشها فقر و نابرابری جنسیتی است.

امروز از هر 3 زن یک زن گزارش داده که خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده است، یک گزارش از مطالعه ای بر روی مردان در سال 2013 که توسط سازمان ملل در کشورهای مختلف جهان انجام شد، نشان داد نزدیک به نصف 10000 مردی که در آسیا با آنان مصاحبه شد اعتراف کردند که خشونت جنسی یا فیزیکی در مورد شریک زندگی خود بکار برده اند. وتقریبا” یک .چهارم آنان گفتند که به زنان یا دختران تجاوز کرده اند.

در 41 کشور بیش از 30 درصد دختران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می کنند و در بیشتر موارد این دختران فرصت تحصیل و رشد شخصیتی را از دست می دهند چیزی که درها را برای یک زندگی اجتماعی و نیروی کار باز می کند.

چالش های پیش رو برای 20 سال آینده روشن است. کشورها متعهد شده اند همراه رشد اقتصادی، باید تعصبات کهن و تفکرات مرسوم درباره نقش زنان را پشت سر گذاشته و تساوی در حقوق و سنت مبتنی بر جنسیت را با آغوش باز بپذیرند.

در تحلیل نهایی، دادن حقوق و فرصت های برابر نه تنها کار درستی است،  بلکه همانطور که تجربه دو دهه گذشته نشان داده، عملی هوشمندانه به شمار می آید.

منبع: http://goo.gl/f6HYV1