صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  یک سالگی خانه امن...
فروردین
۸
۱۳۹۳
یک سالگی خانه امن
فروردین ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
image_pdfimage_print

Des 1 . 1 salegi (1)

امروز سایت “خانه امن” یک ساله شد. به سامان رساندن آن آسان نبود. اما دست هائی که برای همکاری داوطلبانه به سوی ما دراز شد، کار را بر ما آسان ساخت. از آن بیش با این واقعیت بیشترآشنا شدیم که جامعه به فعالیت هائی که بسترسازی قانونی برای کنترل خشونت خانگی را ترویج می دهد و همزمان از بسترسازی فرهنگی غافل نمی ماند، یه شدت نیازمند است.

اینک، افق آینده را شفاف تر می بینیم. در آینه سایت “خانه امن” بسیار دردهای ناگفته، به قلم جاری شد. بسیاری دیگر فرصت های بهتری را انتظار می کشند تا از درون بایدها و نبایدهای سنتی، خود را رها کنند و بگویند آن چه را تا کنون از گفتن آن می هراسیده اند.

“خانه امن” به راستی امن است. شما این امنیت را احساس کرده اید و به آن گام نهاده اید. درهای “خانه امن” به روی دردمندانی که از خشونت خانگی رنج می برند گشوده است. پذیرای شما هستیم. سنگ صبور شما هستیم. دردها را به صورت خواسته های قانونی از نهادهای قانونگذاری ایران، بازتاب می دهیم. تکرار می کنیم که اسلام ظلم را مشروعیت نمی بخشد. تکرار می کنیم هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت محکوم است و تحولات اجتماعی ایران، آن را تحمل نمی کند. مخاطب “خانه امن” نهادهای قانونگذاری کشور است. مخاطب “خانه امن” تدوین کنندگان سیاست های کلان کشور هستند. اما مخاطبین خانه امن محدود نمی شوند به این نهادهای عمومی. محدود نمی شوند به بازوهای حکومتی. قربانیان انواع خشونت های خانگی، دیگر مخاطبین تاثیر گذار خانه امن، بوده و هستند. خانه امن به واکنش های قانونمند و حق طلبانه آنها بسیار بهاء می دهد. کسانی که کرامت انسانی شان در معرض تهدید خشونت خانگی است، کسانی که از ترس روح مردسالار مسلط بر مراجع پلیسی و قضائی، سکوت می کنند و از طرح شکایت، پرهیز دارند، از خانه امن استقبال کرده اند. این مخاطبین هرگاه قانع بشوند که سکوت را به هر قیمت باید شکست، دو نتیجه حاصل می شود:

۱ – مرتکبین خشونت خانگی، دست و پای خود را جمع می کنند.

۲ – نهادهای موثر در تصمیم گیری های در سطح قانون گذاری و سیاست گذاری، از بالا بودن وخامت بحران خشونت خانگی با خبر می شوند و چاره جوئی می کنند.

سایت خانه امن و کارشناس های حقوق و روانشناسی و جامعه شناسی که با خانه امن همکاری دارند، هم زمان به هر دو هدف پرداخته اند و کار را ادامه می دهند.

خاموشی قربانیان خشونت خانگی، نه تنها دارای تبعات و پیامدهای فردی است، بلکه در بر گیرنده زیان های اجتماعی است. کمترین آن، تداوم بی اعتنائی نهادهای پلیسی و قضائی کشور، به ضرورت بازنگری در شیوه های برخورد با قربانیان خشونت است.

تاکید خانه امن بر ضرورت تصویب قانون خاص با هدف کنترل خشونت خانگی، در کارنامه یک ساله خانه امن، جایگاهی اساسی داشته است. به منظور توضیح  این ضرورت، روی آورده ایم به انتشار تجربه های موفق و رو به رشد در دیگر کشورهای با اکثریت مسلمان. انتقال این تجربه ها که در سطح قانون گذاری و سیاست گذاری در این کشورها به دست آمده است، به ما اعتماد به نفس می دهد تا توجیهات شرعی افراد و محافلی را که دوست دارند به خشونت خانگی بر ضد زنان ، خصلت دینی ببخشند، نادیده بگیریم و به اندیشه های آن دسته از فقها تکیه کنیم که رواداری خشونت بر ضد زنان در اسلام را با سند و مدرک مردود اعلام می کنند.

در کارنامه یک ساله خانه امن به این هم اکتفا نشده و اسناد بین المللی که عموما” بر ضد تبعیض و خشونت است و دولت ایران، نمونه های مهمی از آن را امضا کرده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به خصوص که به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران، آن دسته از اسناد بین المللی که به صورت رسمی و با تصویب در پارلمان وقت، دولت ایران به آنها ملحق شده است، در حکم قوانین لازم الاجراست. بنابراین توقع عجیبی نیست اگر پیاپی از دولت ایران بخواهیم به این عهدنامه ها عمل کند و پیرامون خشونت خانگی از زاویه بازدارندگی و پیشگیری از وخامت آن، قانونگذاری کرده و پلیس و مسئولین قضائی کشور را ضمن یک اقدام هماهنگ، برای برخورد مناسب با قربانیان، آموزش بدهد.

سایت خانه امن با صاحب نظرانی که به نیروی دانش و تجربه تجهیز شده اند، مستمرا” این پرسش را در میان می گذارد که راهکار چیست؟ پاسخ آنها بر این باوراستواراست که کنترل خشونت خانگی در هر کشوری، موکول به رشد جامعه مدنی و فعال شدن وکلای مدافع در حوزه های اطلاع رسانی پیرامون کاستی های قانونیاست. آنها همچنین برمجاز بودن فعالان حقوق زن وپزشکان و مددکاران اجتماعی برای ایجاد شبکه های وسیع کمک رسانی به قربانیان خشونت خانگی تاکید دارند. حذف مزاحمت های قانونی و فراقانونی برای تاسیس تشکل های مرتبط با موضوع و از همه مهم تر، ایجاد فضای باز مطبوعاتی برای طرح مواردی از خشونت خانگی که در ایران رو به افزایش است، اولویت اول کارشناسان است.  در مجموع عموم کارشناسان، تلاش همه جانبه برای پیدا کردن راه حل هائی مناسب با ایران را توصیه می کنند.

آرزوها به بار نمی نشیند، مگر با شکستن سکوت قربانیان و انعکاس و تحلیل پرونده های رایج خشونت خانگی در رسانه ها با همکاری قوه قضائیه و وکلای مدافع و جامعه شناسان و دیگر کارشناس های مرتبط با موضوع.

“خانه امن” با استفاده از تجربه های یک ساله، راه را ادامه می دهد و از هر نوع اعلام همکاری و همفکری برای غلبه بر این مشکل جدی اجتماعی استقبال می کند.

همراه و هم پیمان ما باشید.  1. ماهرخ said on فروردین ۱۰, ۱۳۹۳

    من این سایتو خیلی دوست دارم. تقریبا هر روز بهش یه سر می زنم

Leave a reply

Your email address will not be published.