صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  گزارش نهاد زنان ملل ...
اسفند
۱۴
۱۳۹۲
گزارش نهاد زنان ملل متحد درخصوص اقدامات صندوق امانی برای حمایت از زنان قربانی خشونت
اسفند ۱۴ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

11081_834

عکس: مهرخانه

بنا به گزارش نهاد زنان ملل متحد، در سال ۲۰۱۳، مهم‌ترین مصداق ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران در سال ۲۰۱۳، عرصه مخاصمات مسلحانه بوده است.

  نهاد زنان ملل متحد در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، گزارشی در خصوص اقدامات صندوق امانی ملل متحددر راستای حمایت از اقداماتی که برای مقابله با خشونت علیه زنان صورت گرفته است، ارائه داد.

 به گزارش مهرخانه، فعالیت‌های صندوق امانی ملل متحد در حمایت از اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان، دارای وجوهی چندگانه است.

 صندوق امانی بر طبق قطعنامه ۵۰٫۱۶۶ می‌تواند در این راستای مقابله با خشونت علیه زنان اقدام کند. این صندوق از برنامه‌های ملی، منطقه‌ای، میان‌منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با کلیه ‌اشکال خشونت علیه زنان و دختران در تمامی ‌زمینه‌ها حمایت به‌عمل می‌آورد.

 نحوه فعالیت صندوق امانی به این ترتیب است که از طریق تأمین بودجه و پشتیبانی مالی، با همکاری دولت‌ها، نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های بین‌المللی، بین‌الدولی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و نهادهای دیگر، زمینه اجرای برنامه‌ها را تسهیل می‌کند.

 تاکنون این صندوق بالغ بر ۹۵ میلیون دلار به ۳۶۸ برنامه در ۱۳۲ کشور، مساعدت مالی داشته است. از این طریق، صندوق تاکنون ۷۸ فعالیت و اقدام حمایتی را در ۷۱ کشور برای نخستین‌بار انجام داده است، که در مجموع این فعالیت‌ها، ۵۶٫۸ میلیون دلار را به خود اختصاص می‌دهد.

 ۱٫    چارچوب فعالیت صندوق امانی ملل متحد

بنا به گزارش نهاد زنان ملل متحد، در سال ۲۰۱۳، مهم‌ترین مصداق ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران در سال ۲۰۱۳، عرصه مخاصمات مسلحانه بوده است. همچنین نهاد زنان ملل متحد در گزارش حاضر که به اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن ارائه کرده، آورده است که به‌رغم آنکه هنجارها و قواعد لازم‌الاجرایی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و دختران وجود دارد، اما متأسفانه در عمل، شاهد آن هستیم که چه در سطح خصوصی و چه در سطح عمومی ‌و دولتی، و چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، در تمامی‌ جوامع، اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران ارتکاب می‌یابد.

 همچنین این گزارش می‌افزاید: بر طبق آمارهای انتشاریافته توسط سازمان جهانی بهداشت، اکنون، از هر سه زن، حداقل یک نفر، قربانی خشونت فیزیکی یا خشونت جنسی توسط همسران، شرکای جنسی (روابط خارج از چارچوب ازدواج) و یا افراد دیگر در طول زندگی خود می‌شوند.

 نهاد زنان ملل متحد در گزارش خود خاطرنشان کرده است که در طول دهه اخیر، چارچوب قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، توسعه پیدا کرده است. به طور نمونه می‌توان به قطعنامه ۲۱۰۶ شورای امنیت (مصوب ۲۰۱۳) و قطعنامه ۲۱۲۲ (مصوب ۲۰۱۳، اشاره کرد که به موضوع ارتکاب خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه اشاره دارد. همچنین کمیسیون مقام زن در اجلاس پنجاه و هفتم که در مارس ۲۰۱۳ برگزار شد، به موضوع مقابله با خشونت علیه زنان و پرداخت.

 در این گزارش تأکید شده است که مقابله با خشونت علیه زنان و دختران، مستلزم اراده مستمر و واقعی و نیز اقدامات عملی مؤثر است و البته در این میان نباید نقش مسائل مالی و پشتوانه اقتصادی را نیز نادیده انگاشت.

 نها زنان ملل متحد در گزارش خود، میزان مشارکت و سهم صندوق امانی در مقابله با خشونت را در سه حوزه اصلی مورد توجه قرار داده است که عبارتند از: مقابله با خشونت علیه زنان و دختران، ارتقای دسترسی به عدالت و حمایت از قربانیان خشونت و ارتقای قوانین و سیاست‌های موجود برای حمایت از قربانیان خشونت.

 ۲٫    ترجمان تعهد به عمل در راستای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران

در این گزارش آمده است که صندوق امانی ملل متحد، پیشینه‌ای بالغ بر هفده ساله در زمینه تضمین برخورداری زنان و دختران از یک زندگی عاری از هر گونه خشونت دارد.

 ۲٫۱٫    پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران

این گزارش می‌افزاید: هنجارها و نُرم‌های اجتماعی و رویکردهای حاکم بر جوامع، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان داشته باشد و از سوی دیگر، رویکردهای غلط و نادرست می‌تواند نقش به‌سزایی در افزایش ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران ایفا کند.

 بنا به اذعان نهاد زنان ملل متحد، صندوق امانی ملل متحد، اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص دلایل ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران گردآوری کرده است که بر طبق آنها می‌توان تا اندازه‌ای تأثیرات مشارکت اجتماع در تغییر رویکردهای منفی به سمت نهادینه‌شدن رویکردهای مثبت در زمینه مقابله با خشونت را استنباط کرد.

 در گزارش اخیر نهاد زنان ملل متحد، آمده است که در حال حاضر، میزان ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان در طول مخاصمات مسلحانه، از ۴٫۳ درصد تا ۲۲ درصد است. بر طبق برخی گزارشات و آمارهای دیگر، نیز به طور متوسط، یک نفر از هر سه نفر زن یا یک نفر از هر چهار نفر زن، قربانی خشونت جنسی در شرایط مخاصمات مسلحانه می‌شوند.

 ۲٫۲٫    ارتقای دسترسی به عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان دختران

در گزارش نهاد زنان ملل متحد، خاطرنشان شده است که در حال حاضر، زنان و دختران قربانی خشونت در جوامع مختلف، جهت دسترسی به عدالت و استیفای حق دادرسی عادلانه، با موانع و چالش‌های جدی مواجه‌اند. مقابله با بی‌کیفری مرتکبان خشونت علیه زنان و دختران و تعقیب، محاکمه و مجازات آنها خصوصاً در وضعیت مخاصمات مسلحانه، می‌تواند اقدام مؤثری جهت ارتقای دسترسی زنان و دختران قربانی خشونت به عدالت و حق دادرسی عادلانه باشد.

 ۲٫۳٫    توسعه اجرای قوانین و سیاست‌ها جهت مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران

این گزارش ادامه می‌دهد: بی‌تردید، دولت‌ها تعهد دارند تا از طریق وضع و تصویب قوانین و سیاست‌های مقتضی و نیز اجرای آنها، زمینه و بستر مناسب را برای ریشه‌کن کردن ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران فراهم کنند.

 ۳٫    آینده پیش رو برای صندوق امانی ملل متحد در حمایت از زنان و دختران قربانی خشونت

در این گزارش خاطرنشان شده است که صندوق امانی ملل متحد با ارتقای سطح دادرسی عادلانه زنان قربانی خشونت و ایجاد بسترهای مناسب برای حمایت از زنان و دختران، می‌تواند نقش مؤثری در تغییر رویکرد و نگرش دولت‌های نسبت به این موضوع داشته باشد. در طول پنج سال اخیر، هزینه‌هایی که برای حمایت از زنان قربانی خشونت، از صندوق مطالبه شده است، به میزان دو برابر افزایش یافته است.

 همچنین نهاد زنان ملل متحد خاطرنشان کرده است که با توجه به موضوع اصلی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن که بررسی دستاوردها و چالش‌های اهداف توسعه هزاره است، نقش صندوق امانی ملل متحد نیز می‌تواند در راستای ارتقای وضعیت زنان و حمایت از آنان در مقابل ارتکاب خشونت، نقش مؤثری ایفا کند.

۱۴ اسفند ۱۳۹۲

منبع: http://goo.gl/3PTUF4Leave a reply

Your email address will not be published.