صفحه اصلی  »  پرسش و پاسخ قانونی  »  تعهدات نامزدها در صو...
اسفند
۱۲
۱۳۹۲
تعهدات نامزدها در صورت فوت یکی از آنها
اسفند ۱۲ ۱۳۹۲
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, ,
image_pdfimage_print

 

نامزدها تعهدی به ازدواج با یکدیگر ندارند و هر یک می تواند، هرگاه بخواهد نامزدی را به هم بزند. ولی تعهدات آنها در زمینه استرداد هدایا در صورت فوت متفاوت است.

 پرسش:

دخترم اخیرا” در تصادف فوت شده و اینک نامزد او هدایائی را که به دخترم داده از ما مطالبه می کند. نمی توانیم جواهرات اهدائی و چند کالای دیگر را پیدا کنیم. به دادگاه مراجعه کرده و می خواهد ما را به استرداد جواهرات یا قیمت آنها محکوم کند. چه کنیم؟

پاسخ:

در فرض فوت یکی از نامزدها اگر عین هدایا در دسترس نباشد، قیمت آن قابل مطالبه نیست. ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی، تاکید دارد بر این که اگر وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد ، رجوع به قیمت، منتفی است . البته اگر سندی در دست باشد که نشان می دهد شما هدایا را دریافت کرده و رسید داده اید، موضوع شکل دیگری به خود می گیرد و دادگاه به دقت پیرامون چگونگی تلف شدن هدایا رسیدگی می کند.

بنابراین فقط در صورتی که هدایا به موجب سند عادی یا رسمی از طرف دخترتان یا نامزد او به شما سپرده شده، باید پاسخگو بشوید. در غیر این صورت مسئولیتی ندارید. دخترتان انسان مستقلی بوده و شما را به جای او وادار به پرداخت قیمت نمی کنند.Leave a reply

Your email address will not be published.