صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  دست زنان هم در کار...
بهمن
۱۵
۱۳۹۲
دست زنان هم در کار است
بهمن ۱۵ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

ows3v5p2evcox2fow94y

عکس: .pjiran.ir

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 به بحث گذاشتن آن دسته از مسائل خانوادگی که مناسبات دوستانه افراد خانواده را به سمت و سوی دشمنی و نفرت هدایت می کند، این فایده را دارد که زبان ها باز شده و نگاه نسبت به دعاوی خانوادگی همه جانبه می شود. برای مثال “خانه امن” در همین دوران نزدیک به یک سال از فعالیت خود، توانسته با بررسی نامه های رسیده، به نتایجی برسد که تازگی دارد. یکی از این نتایج، کشف انواعی از خشونت خانگی است که زنان مرتکب آن می شوند. خشونت خانگی از سوی زنان ، متوجه فرزندان می شود. این خشونت ها جسم و روح فرزندان را برای تمام عمر، مجروح می کند. انواعی از این خشونت ها که به “خانه امن” گزارش می شود،  به اندازه ای جدی است که “خانه امن” نمی تواند قربانیان خشونت های مادران را نادیده بگیرد و سخنان آنها را ناشنیده بگذارد. اینک به چند نمونه استناد می شود:

ختنه دختران

درست است که این رسم و آئین سنتی در آن دسته از خانه هائی که اجرا می شود، با توافق بزرگان خانواده اعم از زن و مرد،  صورت می گیرد، اما زنان در اجرای آن نقش تعیین کننده  دارند تا آن جا که گاهی بر درد و شکنجه دختری که ختنه شده به صورتهای گوناگون می افزایند.  اخیرا دختر نوجوانی با خانه امن تماس گرفت که می گفت در ۷ سالگی ختنه شده . از آن پس همیشه مشکل داشته. قاعدگی پر درد، عفونت و خیلی مشکلات دیگر. حالا خواستگار دارد و باید قبل از شب عروسی برود دکتر تا دوختگی بدنش را باز کنند. اما مادراجازه نمی دهد و می گوید ممکن است خانواده داماد فکر کنند که دخترشان دست خورده است.  دختر به شدت از عروسی می ترسد و می گوید مادرم در مورد خواهر بزرگترم همین گونه رفتار کرد و من شاهد دردها و رنج های خواهرم از شب عروسی تا یک سال بعد از آن بوده ام.

از طرفی در مناطقی که ختنه دختران به صورت غیر بهداشتی انجام می شود، زنانی هستند که عمل ختنه را انجام می دهند و پول می گیرند.  مردان حق دست زدن به اندام دختر و انجام عمل ختنه را ندارند.  در این موارد قانون خاصی برای حفظ بهداشت جنسی دختران یا ممنوعیت ختنه آنان به تصویب نرسیده است. بنابراین قانون از دختران حمایت نمی کند. دختری که با خانه امن تماس گرفته بود می خواست بداند قانون در این باره چه می گوید و چگونه می تواند به کمک قانون، مادرش را ملزم کند تا او را پیش از عروسی نزد جراح برده و دوختگی را باز کنند. در این باره قانون ساکت است. مادر به نام ترس از آبرو، سبب می شود دخترش شکنجه بشود و از شب عروسی تا سرحد مرگ و خودکشی بترسد. زنان شاغل در زمینه ختنه دختران هم بدون مانع قانونی به مثله کردن اندام جنسی دختر بچه ها ادامه می دهند.

در برخورد با فرزندان هم جنس گرا

اطلاعات رسیده به “خانه امن” نشان از آن دارد که مادران هم نسبت به فرزندان همجنسگرا خشونت می ورزند. در این برخوردها نقش خواهران در برابر خواهر یا برادر همجنسگرا به شدت خشونت آمیز است. نمونه های رسیده فراوان است. دختران و پسران جوانی که از همجنسگرائی خود مطلع می شوند و همجنسگرائی در رفتار و کردارشان ظاهر می شود، توسط اعضای خانواده مورد تحقیر و تمسخر قرار می گیرند و در این برخوردها کمتر دیده شده که حتی مادر یا خواهر عضو همجنسگرای خانواده با او مدارا و مهربانی کنند. عموم اعضای خانواده در خشونت ورزی و تحقیر و تمسخر عضو همجنسگرا با یکدیگر توافق نظر دارند.

کنترل بکارت

جمعی از مادران ایرانی،  بکارت دختران خود را با بردن آنها به مطب پزشکی پیاپی کنترل می کنند.  دختران در جریان این معاینه ها به شدت آزرده و افسرده می شوند.  این خشونت روانی زیر نام حفظ آبرو از سوی مادران نسبت به دختران اعمال می شود. از سالها پیش جمعی از خانواده ها از بیم آن که مبادا خانواده داماد شایع کنند که عروس باکره نبوده، دخترشان را پیش از عقد نزد پزشک می برند تا پزشک گواهی باکره بودن دختر را امضا کند. اما در موارد دیگر هم که بحث ازدواج دختر مطرح نیست، مادران تردیدهای خود را با این شیوه رفع می کنند. پس از آن است که رابطه عاطفی مادر و دختر صدمه می بیند و گاهی تا آخر عمر التیام نمی یابد.

جمع بندی

البته این درجه از حساسیت و نگرانی مادران، ریشه در فرهنگ دارد.  دخالت مردم در زندگی خصوصی یکدیگر امری رایج و پذیرفته شده است. اما حتی با وجود این پیش فرض ها نمی نوان بر رفتار خشونت آمیز مادران با فرزندان دختر که به انگیزه کنترل بکارت انجام می شود، صحه گذاشت. اگر قرار باشد خانواده های ایرانی راه و رسم خشونت زدائی را در مناسبات خود انتخاب کنند، همه اعضای خانواده باید بتوانند نقش های خود را تغییر بدهند. در بسیاری موارد رفتار مادر بیش از رفتار پدر اثرگذار است و اعتماد به نفس فرزندان را تضعیف می کند.Leave a reply

Your email address will not be published.