صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  اقدامات هماهنگ آژان...
دی
۲۹
۱۳۹۲
اقدامات هماهنگ آژانس های محلی رسمی انگلستان علیه خشونت خانگی ( CAADA )
دی ۲۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

Time goes by

عکس:  johanlb

خانه امن : در بریتانیا آزار جنسیتی بطور سنتی مسئله ای مربوط به عدالت کیفری محسوب شده و عمدتا” بر خشونت خانگی متمرکز شده است. از دهه نود وزارت کشورانگلستان سیاست هایی را ترویج نموده که حمایت از قربانیان خشونت خانگی را از طریق روش های بازداشت، بهبود جمع آوری شواهد، برنامه های مربوط به عاملان خشونت، و همکاری بین آژانس ها ارتقاء دهد. در آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی، سیاست های پیرامون خدمات پیگرد قانونی، مد نظر دولت قرار گرفت تا روند این پیگردها بهبود یابد. در این مسیر دادگاه های مخصوص خشونت خانگی SDVCs ایجاد شدند برای اینکه صدور احکام در این گونه موارد کیفیت بهتری پیدا کنند.

در این چهارچوب کلی، اقداماتی جهت پرداختن به مشکل قربانیانی که در معرض خطر خشونت خانگی بیشتری قرار دارند، یا به عبارت دیگر قربانیانی که در معرض خطر کشته شدن توسط شریک فعلی یا قبلی زندگی شان هستند، انجام شد. این طرح ها در ابتدا از سوی سازمان های جامعه مدنی ارائه و بعد ها توسط وزارت کشور پذیرفته شد. مدل ماراک  MARAC اولین بار در سال ۲۰۰۳ در کاردیف، در پاسخ به عدم   ارزیابی اصولی ریسک، در آژانس هایی که به خشونت خانگی رسیدگی می کردند به کار گرفته شد. این مدل در پاسخ به نیاز آژانس های محلی به منظور به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره قربانیان موارد جدی خشونت خانگی، ایجاد گردید. این نمونه عملکرد مثبت، اهمیت ویژه ای  در نشان دادن روش برخورد مشترک در رویارویی با موارد مخاطره آمیز خشونت خانگی دارد.

این آژانس ها، با همکاری یکدیگر ، قادرند تصویر بهتری از خطراتی که قربانیان را تهدید می کنند، از جمله تناوب و شدت خشونت، بدست آورند. این امر به آنها امکان می دهد که برنامه عملی با هدف افزایش امنیت، برای هر قربانی و فرزندان آنها اتخاذ کنند. این روش به قربانیان این اطمینان خاطر را می دهد که چند آژانس مختلف از این خشونت با خبر بوده و برای ارائه حمایت و محافظت از آنها اقدام خواهند کرد. از سال ۲۰۰۸ وزارت کشور بودجه ای برای ماراک ها، در رابطه با مناصب مدیریتی، هماهنگی، آموزش، و تضمین کیفیت کار را تامین کرده است. در سال مالی ۱۲/۲۰۱۱ مبلغ کل این بودجه ۴/۱ میلیون پوند انگلیس بود.

راهبرد دولت انگلستان به عنوان “فراخوان برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان و دختران” که در نوامبر ۲۰۱۰ منتشر شد، اعلام کرد که بررسی ماراک ها به منظور بهبود آگاهی از نحوه عملکرد آنها و قسمت هایی که ظرفیت توسعه دارند اجرا خواهد شد، از جمله بررسی امکان تبدیل ماراک ها به سازمان های ارائه دهنده خدمات قانونی. هدف این طرح های جدید اطمینان از تداوم و پایداری ماراک ها در طول زمان است. نتایج تحقیقات نشان می دهند که ماراک ها در مواردی چون امنیت قربانی و کاهش موارد دوباره قربانی خشونت شدن، موثر بوده و در نتیجه بسیار کارآمد و مقرون به صرفه  هستند. کارآمدی و تاثیر مثبت ماراک ها در پژوهش ها اثبات گردیده است. سه حوزه ای که هسته مرکزی این امر به حساب می آیند عبارتند از: بهبود تبادل اطلاعات، نقش IDVA در نمایندگی قربانیان و دخالت دادن آنها در پروسه، و برنامه ریزی عملی موثر .

جدا از پرداختن به مسائل قربانیانی که در معرض خطر شدید خشونت خانگی هستند، ماراک ها اطلاع و شناسایی  خشونت خانگی در میان آژانس ها را بهبود بخشیده، ساز و کار  تبادل اطلاعات و ارجاع (به مراکز ثالث) بین آژانس ها را بهتر کرده، دسترسی آسانتر به محدوده خدماتی را برای پاسخ گویی به نیازهای پیچیده و گوناگون قربانیان خشونت خانگی را ممکن ساخته است، از طریق سیاست ها و روش های های مشترک، ثبات و پاسخ گو بودن آژانس های مختلف را بهبود بخشیده است.

علاوه بر تمام این عناصر، این مدل به این دلیل انتخاب شد که: این روش متکی بر رویکردی قربانی محور است که عامل خشونت را پاسخ گوی خشونتی می داند که اعمال می کند و همچنین رسیدگی آژانس های مختلفی را در بر می گیرد که فعالانه به منظور شناسایی قربانیان در معرض خطر شدید و دخالت در مسائل مربوط به آنها فعالیت می کنند را تضمین می کند. علاوه بر آن، این روش پایه محکمی در حقوق بشر و تحلیل جنسیتی داشته و قربانیان و نمایندگان آنان را نیز در در جریان کار می گذارد و همچنین تحت نظارت و ارزیابی است.

مترجم: مهوش عزیزی

منبع: http://eige.europa.eu/content/maracLeave a reply

Your email address will not be published.