صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  زیبایی؛ اولویت اول پ...
دی
۲۴
۱۳۹۲
زیبایی؛ اولویت اول پسرها در انتخاب همسر
دی ۲۴ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۲
image_pdfimage_print

10293_260

 

عکس: مهرخانه

پسران در مقایسه با دختران در انتخاب اولویت اول خود زیبایی زن را ملاک قرار داده‌اند، در حالی‌که اولویت اول انتخاب دختران مسائل اعتقادی و مذهبی بودن مرد است. تفاوت آماری بین دو جنس از لحاظ اولویت اول انتخاب همسر معنی‌دار بود.

در پژوهشی سعی شد معیارهای فیزیکی انتخاب همسر در دانشجویان بررسی شود.

به گزارش مهرخانه، پژوهش حاضر با هدف بررسی معیارهای فیزیکی انتخاب همسر در دانشجویان و مقایسه این معیارها در دانشجویان دختر و پسر، متأهل و مجرد و در سنین مختلف اجرا گردید.

زیبایی و جذابیت انسان که همواره یکی از مباحث مورد توجه و جنجال‌برانگیز در حوزه روان‌شناسی و نیز در میان عوام است، در دهه گذشته حوزه پربار و مولد پژوهش را به خود اختصاص داده است؛ به‌ویژه به نقش جذابیت جسمانی به عنوان یک متغیر مهم و معنی‌دار در انتخاب همسر تأکید شده است.

روش تحقیق

پژوهش حاضر از یک سو جزو طرح‌های پیمایشی محسوب می‌شود؛ چون در تلاش برای بررسی نقش خصوصیات بدنی و فیزیکی در انتخاب همسر است، و از سوی دیگر چون قصد مقایسه معیارهای انتخاب همسر را در سنین مختلف، زنان و مردان، مجردها و متأهلین دارد، جزو طرح‌های علی- مقایسه‌ای نیز محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشگاه‌های تهران، شاهد، شهید بهشتی، تربیت مدرس، الزهرا، علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)، دانشگاه آزاد (واحد یادگار امام، تهران مرکز، تهران جنوب) است که از بین این جامعه آماری تعداد ۱۱۲۶ نفر شامل ۴۳۲ پسر و ۶۹۴ دختر، به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند.

اطلاعات جمعیت‌شناختی گروه مورد مطالعه

اولین یافته نشان می‌دهد حدود ۶۱٫۶ درصد آزمودنی‌ها دختر و ۳۸٫۴ درصد پسر هستند. میانگین سن آزمودنی‌ها ۲۲٫۳ سال است. ۲۱٫۷ درصد آزمودنی‌ها از دانشگاه تهران، ۱۸٫۱ درصد از دانشگاه شهید بهشتی، ۱۸ درصد دانشجوی دانشگاه شاهد، ۱۲٫۵ درصد دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ، ۱۲٫۴ درصد از دانشگاه الزهرا، ۱۲ درصد دانشجوی دانشگاه آزاد، ۵٫۲ درصد دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بودند و ۹۰٫۷ درصد دانشجویان مجرد و ۹٫۳ درصد متأهل بودند.

۵٫۱ درصد پسران، همسران بزرگ‌تر از خود را می‌پسندیدند

حدود ۹۵ درصد دختران علاقه‌مندند که همسران بزرگ‌تر از خود داشته باشند و ۴٫۵ درصد اعتقاد به هم‌سن بودن همسر دارند.

در مقابل ۷۳ درصد پسران ترجیح می‌دهند که همسرشان از آنها کوچک‌تر، ۲۱ درصد هم‌سن بودن با همسر و تنها ۵٫۱ درصد از پسران، همسران بزرگ‌تر از خود را می‌پسندیدند. همچنین میانگین تفاوت سن مطلوب از دیدگاه دختران ۴٫۵ سال و از دیدگاه پسران ۳٫۳ سال است.

دوست دارید همسرتان چه شکلی باشد؟

حدود ۶۴ درصد زنان و ۴۲ درصد مردان شکل ظاهری صورت همسر خود را معمولی (نه گرد و نه دراز) اعلام داشتند. ۶۱ درصد دختران رنگ پوست مطلوب همسر خود را سبزه و ۵۱ درصد پسران سفید را می‌پسندند. شکل بینی مطلوب همسر از دیدگاه ۴۸ درصد دختران کشیده بود؛ در حالی‌که ۵۸ درصد پسران بینی کوچک دختران را می‌پسندیدند.

 در مورد شکل دهان ۸۷ درصد دختران و ۵۱ درصد پسران شکل دهان معمولی را ترجیح می‌دادند. حدود ۴۵ درصد پسران نیز شکل دهان غنچه‌ای دختران را ترجیح می‌دادند، ترجیح ۷۰ درصد دختران بلندقامت بودن پسران بود و ۶۵ درصد پسران، دخترانی با قد متوسط را ترجیح می‌دادند، ولی از لحاظ شاخص وزن هر دو گروه وزن متوسط را ترجیح داده و تقریباً ۲۰ درصد پسران به دنبال همسر سبک وزن بودند.

نوع نگرش مجردها و متأهل‌ها به وزن همسر

خصوصیات ظاهری صورت و گردن در دو گروه دانشجویان مجرد و متأهل نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار دو گروه در انتخاب یا اولویت قرار دادن این معیارهاست فقط از لحاظ وزن تفاوت معنی‌داری بین مجردها و متأهلین وجود دارد و ۸ درصد مجردین وزن سنگین را مطلوب می‌دانند؛ در حالی‌که ۲۰ درصد متأهلین در انتخاب همسر، وزن سنگین را مبنا قرار داده‌اند.

زیبایی؛ اولویت اول پسرها در انتخاب همسر

پسران در مقایسه با دختران در انتخاب اولویت اول خود زیبایی زن را ملاک قرار داده‌اند، در حالی‌که اولویت اول انتخاب دختران مسائل اعتقادی و مذهبی بودن مرد است. تفاوت آماری بین دو جنس از لحاظ اولویت اول انتخاب همسر معنی‌دار بود.

تغییر ارزش‌های فرهنگی

این تغییر جهت و نگرش مردان در جامعه و در اولویت قرار دادن نقش زیبایی دختران در انتخاب همسر، می‌تواند علل متعدد و متفاوتی داشته باشد و نیز تبعات مختلفی را در زندگی مشترک آنان ایجاد نماید. با توجه به شرایط فعلی جامعه و نگرانی بسیاری از خانواده‌ها و مسئولین در خصوص به تأخیر افتادن سن ازدواج، این موضوع قابل تأمل و بررسی بیشتر است.

در مقابل علاقه دختران به مذهبی بودن همسر شاید بدان علت باشد که ممکن است دختران تصور کنند افراد مذهبی تعهد و پایبندی بیشتری نسبت به زندگی نشان می‌دهند.

با توجه به نقش دین و مذهب به عنوان یک عامل تأثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی مردم ایران، ممکن است دختران اعتماد بیشتری نسبت به این افراد داشته باشند. این فرض‌ها را می‌توان در قالب پژوهش مستقلی به بوته آزمایش سپرد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که موقعیت اجتماعی پسران به عنوان رتبه دوم اولویت انتخاب همسر دختران با اختلاف اندکی نسبت به اولویت اول آنها قرار می‌گیرد.

در مورد این یافته یک تبیین احتمالی می‌تواند آن باشد که این پژوهش در دختران تحصیل‌کرده صورت گرفته و ممکن است برای دختران این قشر، موقعیت اجتماعی افراد جذاب‌تر از سایر ملاک‌ها باشد و نیز از نظر آنها مردی با موقعیت اجتماعی بالاتر می‌تواند تناسب بیشتری با آنها داشته باشد. علاوه براین ممکن است دختران اعتقاد داشته باشند که موقعیت بالای اجتماعی می‌تواند موقعیت بالایی از لحاظ اقتصادی در پی داشته باشد.

مردان با افزایش سن، جزئیات ظاهری بیشتری از زنان را مدنظر قرار می‌دهند

ششمین یافته این پژوهش حکایت از آن دارد که بین مردان و زنان متأهل و مجرد، اختلاف قابل توجهی در معیارهای انتخاب همسر وجود ندارد که ممکن است نشان‌دهنده عدم تأثیر ازدواج در تغییر نگرش دانشجویان نسبت به خصوصیات فیزیکی و بدنی همسران‌شان باشد. همچنین با افزایش سن، برخی از شاخص‌های انتخاب همسر تغییر می‌کند. با وجود آنکه انتظار می‌رود با افزایش سن جزئیات ظاهری همسر در مردان مدنظر قرار نگیرد، نتایج پژوهش حاضر خلاف این را ثابت کرد و با افزایش سن جزئیات ظاهری بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

 لازم به ذکر است این پژوهش با عنوان کامل «معیارهای فیزیکی انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه‌های تهران» توسط راضیه نصیرزاده و دکتر کاظم رسول‌زاده طباطبایی انجام شده و سال ۱۳۸۸ در مجله علمی‌- پژوهشی اصول بهداشت روانی، منتشر شده است.

۲۴دی ۱۳۹۲

منبع: http://goo.gl/5yHmYo  1. sia said on بهمن ۴, ۱۳۹۲

    جالب بود ولی فابل تعمیم نیست .

  2. سینا said on اسفند ۳, ۱۳۹۲

    عالی بود تشکر

Leave a reply

Your email address will not be published.