صفحه اصلی  »  پرسش و پاسخ قانونی  »  مهریه های مازاد بر 1...
دی
۱۳
۱۳۹۲
مهریه های مازاد بر ۱۱۰ سکه
دی ۱۳ ۱۳۹۲
پرسش و پاسخ قانونی
۰
image_pdfimage_print

 

خانه امن: زنانی که مهریه شان بیش از ۱۱۰ سکه است با وجود ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در کدام موقعیت قانونی برای وصول تمام مهریه خود قرار می گیرند. این نگرانی عده کثیری از زنان ایرانی است و “خانه امن” با توجه به این نگرانی، یک پرسش از بسیار پرسش ها را انتخاب کرده و در این ستون جوابگوی آن می شود.

پرسش:

مهریه من بیش از ۱۱۰ سکه است. می خواهم آن را تمام و کمال مطالبه کنم. با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به نظر می رسد قانونگذار حق من را نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه زیر پا گذاشته است. آیا درست فهمیده ام و حقی بر مازاد بر ۱۱۰ سکه ندارم؟

پاسخ:

حق شما نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه سر جای خود باقی است. قانونگذار فقط جنبه کیفری ناشی از عدم پرداخت مهریه نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه را منتفی اعلام کرده است. به این ترتیب که اگر شما کل مهریه تان را به هر طریق مطالبه کنید و شوهر به شما فقط در حدود ۱۱۰ سکه را بپردازد، نمی توانید به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضا کنید او را حبس کنند. اما حق شما بر مازاد از نظر مدنی صدمه ای نمی خورد و چنانچه مشخصات مال و اموالی را که در مالکیت اوست معرفی کنید، مرجع قضائی آنها را توقیف می کند و پس از مراحل قانونی به فروش رسیده و شما در حدود مازاد بر ۱۱۰ سکه را هم مالک می شوید. اما تکرار می کنم نمی توانید نسبت به مازاد او را زندانی کنید.Leave a reply

Your email address will not be published.