برندگان جوایز حقوق بشر2013 سازمان ملل متحد اعلام شدند


by frontlinedefenders

عکس: frontlinedefenders

اسامی برندگان جوایز حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2013 بوسیله کمیته انتخابات این سازمان اعلام شدند.

  1. Mr. Biram Dah Abeid از موریتانی، برگزار کننده کمپین علیه بردگی
  2. Ms. Hiljmnijeta Apuk از کوزوو،فعال حقوق بشری و برگزارکننده کمپین حمایت از حقوق معلولان
  3. Ms. Liisa Kauppinen از فنلاند، رئیس فدراسیون جهانی ناشنوایان
  4. Ms. Khadija Ryadi از مراکش، رئیس سابق انجمن حقوق بشر مراکش
  5. Ms. Malala Yousafzai از پاکستان، فعال دانش آموز
  6. دیوان عالی دادگاه قانون اساسی مکزیک

 مراسم اهداء جوایز 2013 در دفتر اصلی سازمان ملل متحد 10 دسامبر 2013 ساعت 3 بعدالظهر برگزار می شود قسمتی از مراسم سالانه بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، امسال علاوه بر بزرگداشت بیستمین مراسم کمیسیون عالی حقوق بشر، بیانیه وین و برنامه عملکردآن، با گفتگوی های تعاملی برندگان دنبال خواهد شد.

 جوایز سازمان ملل در زمینه حقوق بشر چیست؟

جوایز سازمان ملل در زمینه حقوق بشر جوایز افتخاری است که، به افراد و سازمان هایی  که برای دستیابی به حقوق بشر مبارزه می کنند اهداء می شود. این جایزه اولین بار در10 دسامبر سال 1968 هم ‌زمان با بیستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد. این جوایز در سال های 1973، 1978، 1988، 1993، 2003 و 2008 نیز اهدا شده است.

این جوایز فرصتی است که نه تنها شهرت جهانی برای برندگان این جوایز به همراه دارد، بلکه پیام شفافی برای مدافعان حقوق بشر در جهان می فرستد که، مردم جهان سپاسگزار و حامی تلاش های خستگی ناپذیر آنان برای پیشرفت حقوق بشر هستند.

چگونه برندگان این جوایز انتخاب می شوند؟

خصیصه مهم اهداء این جوایز اینست که اسامی کاندیداها از منابع گسترده و گوناگون انتخاب می شوند.

ترجمه: ویدا بالیخانی

منبع: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/hrprize.aspx