صفحه اصلی  »  کارگاه های آموزشی  »  تسهیل گری و تغییر رف...
آبان
۲۹
۱۳۹۲
تسهیل گری و تغییر رفتار
آبان ۲۹ ۱۳۹۲
کارگاه های آموزشی
۰

image_pdfimage_print

139206272336344721188953

عکس: تسنیم

فیروزه فروزانفر- روزنامه نگار

مهمترین رویکرد یک تسهیل گر در کارگاه آموزشی  تغییر رفتار است . تغییر رفتار مهمترین بخشی است که یک تسهیل گر روی آن تاثیر می گذارد تا ارزش های احترام در گروه و روش های که فر آیند کار گروهی را ایجاد می کند  را درونی سازد. تسهیل گر می تواند تغییر رفتاری مبتنی بر مشارکت ایجاد کند به شرطی که اراده و خواست مشارکت در شرکت کنندگان وجود داشته باشد و شرکت کننده با میل و رغبت بخواهد که فر آیند کار گروهی را بیاموزد .

“زمان”، “مکان” و “نحوه آموزش” ۳ عاملی هستند که روی تغییر رفتار و میزان یادگیری تاثیر می گذارند بنابراین یک تسهیل گر خوب برای اجرا هر کارگاهی باید به این ۳ عامل توجه کند. اگر قرار است تغییر رفتار در اهالی یک روستا صورت پذیرد یا بر روی گروهی از وکلا یا روزنامه نگاران یا جوانان یک محله، متغیرهایی که برشمردیم قبل از شروع کارگاه و در زمان برگزاری دارای اهمیت هستند. فر آیند اجرا می تواند بر روی تغییر رفتار تاثیری تصاعدی داشته باشد. به عنوان مثال شما می خواهید در محله ای کارگاهی آموزشی درباره خشونت برگزار کنید. محله ای که زنان در محدودیت فراوان هستند. گام اول گفت و گو با معتمدین محل است . معتمدین می توانند با مردان ساکن در محل گفت و گو کنند. موضوع انتخابی نیز دارای اهمیت است. موضوع نباید حساسیت مضاعف ایجاد کند. ساعت های که برای چنین کارگاهی انتخاب می شود نیز نباید حساسیت ایجاد کند و مکان انتخابی می بایست مکانی باشد که مورد اعتماد اهالی محل باشد . در چنین شرایطی و در فرآیند برگزاری شما می توانید ولو با گام های کوچک در تغییر رفتار موثر باشید .در جریان همین ماجراست که بتدریج نگرش های آنها تغییر می یابد.این همان چیزی است که به آن تسهیل گری گفته می شود، تسهیل گری که دیده نمی شود اما کمک می کند که فرآیند گفت و شنود و دیدن صورت گیرد. از حاصل این تغییر رفتارهای گام به گام گروهی درست می شود که راه را ادامه می دهند .

اما در خصوص نگرش ها و رفتارها، که موضوع اصلی این گفتار است، باید بگویم که نگرش ها و رفتارها هم از مشارکت اثرپذیر هستند و هم با تغییر نگرش (و بالطبع آن تغییر رفتار) میزان مشارکت متفاوت خواهد بود ولی در عین حال هر بار که نگاهی تغییر می یابد و مشارکتی تازه آغاز می شود، خود این مشارکت تازه آغاز شده، بر تغییر نگرش ها اثر می گذارد.  در عین حال، روش ها نیز بر تغییر نگرش ها و رفتارها اثرگذار است. روش هایی که مشارکتی است و با افراد یا فعالیت گروهی  آنها آغاز می شود یا ادامه می یابد، حتما بر نگاه افراد اثرگذار است.

نکته ای که یک تسهیل گر هیچ گاه نباید فراموش کند این است که آموزش همواره بخشی از تغییر رفتار است اما آموزشی که گروه هدف در آن مشارکت داشته باشند. این مشارکت پذیری اگر چه تدریجی است اما باید مستمر و از پایین و با حوصله انجام شود .

اما در این مسیر باید بدانیم و دقت کنیم که ما نجات دهنده کسی نیستیم . اگر نجات دهنده باشیم  بعد از گذشت مدت زمان اندکی، گروه مخاطب یا به ما وابسته می شوند یا خلاقیت آنها از دست می رود و یا توقعاتی خواهند داشت که برآورده کردن آن از دست ما خارج است. باید کمک کنیم تا خودشان مسیر توانمندی خود را بیابند و ما فقط در مسیریابی و چینش فرایند به آنها کمک کنیم. اگر کسی می خواهد تغییر کند، خودش باید تصمیم بگیرد.

همچنین همواره متوجه بازخوردها باشیم. بازخوردها باعث بهبود کار ما می شوند. همیشه به دنبال بازخورد گرفتن از افراد تأثیر گذار در کار خود باشید. و البته  ارزشیابی مشارکتی را در کار خود فراموش نکنیم. ارزشیابی از بالا نمی تواند در تغییر رفتار مخاطب با توجه به اهداف تعیین شده موثر باشد .

از سوی دیگر همه چیز را کتبی کنید. صورت جلسات خود را بنویسید،  و خلاصه سعی کنید نوشتن خود را قوی کنید تا دیگران هم بتوانند از تجربیات و درس های آموخته شما استفاده کنند.

و مهمتر آنکه  به مردم اعتماد کنید. اگر اعتماد کنید کارهای خوبی اتفاق می افتد ولی اگر اعتماد نکنید هیچ اتفاقی نمی افتد.  اگر در یک گروه هم کار می کنید اول باید بتوانید به هم دیگر اعتماد کنید. یادتان باشد اعتماد آخرین پلی است که باید خراب شود. بارها پیش می آید که در جریان کار، بین اعضای گروه مشکل یا اختلافی در می گیرد. این اختلافات را به رسمیت بشناسید زیرا اختلافات و تنش ها بستر رشد هستند. اگر به هم اعتماد داشته باشید و با هم گفت و شنود بکنید، راه حل های جدید به ذهنتان می رسد و همه با هم رشد می کنید.Leave a reply

Your email address will not be published.