سالانه 100 هزار تولد در کشور مربوط به دختران نوجوان است


IMG16303116

 عکس: جام نیوز

 بر اساس نتایج سرشماری سال‌های 85 و 90 در گروه سنی زنان 10 تا 14 ساله حدود 500 هزار نفر کاهش داشته است و گروه سنی زنان 15 تا 19 ساله بالغ بر یک میلیون نفر نیز کاهش پیدا کرده است. یعنی در گروه سنی 10 تا 14 ساله رشد منفی چهارده و هشت دهم درصد و گروه سنی 15 تا 19 ساله رشد منفی 23 درصد داشته است.

  ‌ذبیح الله قائمی، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های آسیا و اقیانوسیه، در نشست رونمایی از گزارش جمعیت جهان در سال 2013 گفته است که علیرغم اینکه شاهد کاهش جمعیت زنان 10 تا 14 ساله در سرشماری سال 90 بوده ایم، در مقایسه با سرشماری سال 85 نسبت به جمعیت دارای همسر در دو گروه سنی 10 تا 14 ساله و 15 تا 19 ساله اندکی افزایش داشته ایم.

وی همچنین گفت که نسبت زنان دارای همسر در گروه سنی 10 تا 14 ساله در مناطق شهری ثابت و در گروه 15 تا 19 ساله قدری افزایش داشته است. در مناطق روستایی نیز در هر دو گروه سنی شاهد افزایش نسبت زنان دارای همسر هستیم.

قائمی اظهار داشت که نسبت زنان دارای همسر کمتر از 15 سال در مراکز روستایی سه برابر مناطق شهری است. همچنین «درصد فوت فرزندان مادران کمتر از 15 سال بیشتر از سایر گروه های سنی» است.

 در ادامه دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، گفت که در کشور ما درصد بالایی از بارداری های دختران نوجوان در چارچوب ازدواج زودرس قرار دارد، ولی آمارهای غیررسمی نیز دال بر شواهد بروز این پدیده در اثر روابط خارج از چارچوب ازدواج می باشد که قابل بررسی است.

وی افزود که زنان 10 تا 14 ساله همسردار در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و آذربایجان شرقی بالاترین سهم را دارند. و با توجه به بررسی ها، ازدواج های زودرس عمدتا در استان هایی که شاخص توسعه کمتری دارند بالاتر است.

دکتر فریده فراهانی، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های آسیا و اقیانوسیه، نیز طی سخنانی اظهار داشت که طبق آخرین ارقام، در کشور ما تولدهای بین 15 تا 19 سال حدود 100 هزار تولد در سال می باشد که رقم کمی نیست. مثل این که در عرض 8 سال گذشته هر سال حدود 100 هزار تولد زیر سن 20 سالگی اتفاق افتاده است. بنابراین نباید گفت این موضوع، موضوع کشور ما نیست.

به گفته وی، حاملگی دختران نوجوان در سنین 15 تا 19 سالگی به عنوان مهمترین علت مرگ و میر دختران نوجوان در جهان می باشد و احتمال مرگ و میر دختران در این سنین بر اثر حاملگی دو برابر بیشتر از دخترانی است که بالای سن 20 سالگی باردار می شوند.

دکتر فرحناز ترکستانی، مسئول اداره سلامت مادران وزارت بهداشت، نیز تأکید کرد که مطالعات نشان داده است عوارض بارداری در در دختران 10 تا 14 ساله و دختران 15 تا 19 ساله متفاوت است و مرگ و میر مادران 10 تا 14 ساله نسبت به مادران 15 تا 19 ساله 5 برابر تفاوت دارد.

منبع: http://goo.gl/XCJDJa