صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  در انگلیس و والس ۸۹...
اسفند
۲۵
۱۳۹۱
در انگلیس و والس ۸۹% قربانیان خشونت های خانگی زن هستند
اسفند ۲۵ ۱۳۹۱
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

آمار زیر خشونت خانگی در انگلیس و والس را در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد:

 • در سال ۲۰۱۱ در انگلیس و والس ۲۱۷۴ مورد تجاور گزارش شد.
 • در هر ۲ دقیقه پلیس ۳ تماس تلفنی در خصوص تجاوز دریافت کرد.
 • از هر ۸ تماس اورژانسی که با ۹۹۹ ( فوریت های پلیس ) گرفته شد یک مورد آن شکایت از خشونت خانگی بود.
 • کمتر از ۴۰% حوادثی که اتفاق افتاده بود گزارش شد.
 • در انگلیس و والس از هر ۴ زن یک مورد تجربه خشونت خانگی درطول دوران زندگیشان دارند.
 • سالانه بین ۸ % تا ۱۰% زنان انگلیس و والسی تجریه خشونت خانگی دارند.
 • هرهفته دو زن به دست شریک زندگیشن یا شریک زندگی قدیمی خود به قتل میرسند.
 • ۴۰% زنانی که کشته میشوند به دلایل خشونت خانگی است.
 • ۴۴% قربانیان بیشتر از یکبار تجربه خشونت داشته اند.
 • ۸۹% از قربانیان زن هستند و آنها تجربه حداقل ۴ بار خشونت داشته اند.
 • طی ۳ سال گذشته ۱۹% به خشونت خانگی افزوده شده است.
 • بین سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۱ و ۲۰۱۱-۲۰۱۲ ۳۱% از کمک های دولتی برای امور خدماتی کاهش پیدا کرده است.
 • کاهش دو پنجم کارمندان سازمان هایی که در خصوص خشونت خانگی فعالیت می کردند.
 • ۸۸% ازبودجه خدمات اضافه کاهش پیدا کرد تا بتوانندخوابگاه رایگان پناهندگان را حفظ کنند.
 • روزانه ۲۳۰ زن پناهنده بازگردانده می شوند.
 • سالانه ۲۷۹۰۰ زن به دلیل رد اولین درخواست پناهندگیشان، به کشورشان باز گردانده می شوند.

 Leave a reply

Your email address will not be published.