صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  ارزش شهادت زنان در د...
آبان
۱
۱۳۹۲
ارزش شهادت زنان در دعاوی مدنی
آبان ۱ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

images

ارزش شهادت زنان در دعاوی مدنی، مندرج در “مبحث چهارم – گواهی”، از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ شمسی، استخراج  شده که عین مواد مربوطه به شرح زیر نقل می شود:

 مبحث چهارم – گواهی

ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.

ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :

  • الف – اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
  • ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن بیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
  • چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
  • ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع . ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چها ر زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
  • د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن .Leave a reply

Your email address will not be published.