صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  لایحه شماره 34 (جلوگ...
مهر
۱۶
۱۳۹۲
لایحه شماره ۳۴ (جلوگیری از خشونت خانگی)سال۲۰۰۵ پارلمان جمهوری سوسیال دموکرات سریلانکا
مهر ۱۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰

image_pdfimage_print

 

images

منتشر شده به دستور دولت در وزارت انتشارات دولتی، شده به عنوان مکمل بخش یازدهم در نشریه رسمی دولت ( جمهوری سوسیال دموکرات سریلانکا، مورخ ۷ اکتبر ۲۰۰۵ )

مصوب سوم اکتبر ۲۰۰۵

 لایحه‌ای برای پیشگیری از هرگونه خشونت خانگی و مسائل مرتبط با آن یا مسائل منتج از آن

عنوان مختصر این لایحه از سوی پارلمان جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، به شرح زیر لازم الاجراست:

عنوان مختصر

  • از این لایحه به عنوان لایحه جلوگیری از خشونت خانگی، شماره ۳۴ سال  ۲۰۰۵ یاد خواهد شد.

فرد قربانی که درخواست خواهد داد

  • ۱)  فردی که در حق او موردی از خشونت خانگی اعمال شده باشد، در حال اعمال باشد یا احتمال اعمال آن وجود داشته باشد که از این پس از او به عنوان فرد قربانی یاد خواهد شد ، برای جلوگیری از چنین خشونت خانگی میتواند از دیوان حاکم درخواست حکم حفاظت کند.

۲) افراد زیر می توانند بر پایه بند (۱) فرم درخواست را پر کنند:

الف)  فرد قربانی

ب) در صورتی که فرد قربانی کودک باشد، به نیابت از او به وسیله:

  • یکی از والدین یا قیم قانونی کودک
  • فردی که با کودک زندگی می‌کند
  • فردی که دارای مجوز کتبی از مقام ملی حمایت از کودک، بر اساس قانون شماره ۵۰مقام ملی حمایت از کودک مصوب ۱۹۹۸ باشد.

ج ) یک افسر پلیس به نیابت از فرد قربانی

 ۳) درخواست بر اساس بند (۱) می‌تواند به صورت المثنی، قابل ملاحظه در فرم ضمیمه دوم، به دیوان حاکمی که فرد مظلوم به صورت موقتی یا دائمی در حوزه قضایی او زندگی می‌کند یا عمل خشونت خانگی در حوزه او رخ داده یا احتمال دارد رخ بدهد ارائه شود.

۴) اظهارنامه هر فردی که از عمل خشونت خانگی مزبور مطلع باشد، جهت حمایت از درخواست باید ضمیمه آن درخواست باشد.

بررسی درخواست

  • در صورت ارائه درخواست مطابق مفاد این قانون، دادگاه موظف است فورا آن را بررسی کند.

روند صدور یا رد  کم حفاظت موقت

۱)  هنگام بررسی یک شکایت و اظهارنامه ‌های مربوط دادگاه باید:
الف در صورت لزوم حکم حفاظت موقت از این پس از آن با عنوان حکم موقت یاد خواهد شد صادر کند. تا زمان حصول نتیجه تحقیقات، باید حکم موقت با توجه به مفاد بند (۲) صادر شود و دستور تحقیق در مورد درخواست، حداکثر تا ۱۴ روز پس از تاریخ تسلیم درخواست صادر گردد.

  در صورت عدم لزوم صدور حکم موقت، دستور تحقیق در مورد درخواست، حداکثر تا ۱۴ روز پس از تاریخ تسلیم درخواست صادر نماید.

در صورتی که دادگاه لازم بداند، دادگاه می‌تواند پیش از صدور حکم موقت، با توجه به شرایط پرونده از افراد یاد شده در بند (۲) ماده ۲ این قانون یا دیگر شهود عینی، پس از ایراد سوگند، پرسش به عمل آورد.

۲)  برای تصمیم‌گیری در مورد صدور حکم موقت، دادگاه باید نیاز فوری به جلوگیری از ارتکاب خشونت خانگی و نیاز به حصول اطمینان از امنیت فرد قربانی را در نظر بگیرد.

۳)  در صورت صدور حکم بر پایه بخش الف یا ب بند (۱)، با توجه به شرایط ویژه پرونده، دادگاه باید برای خوانده احضاریه‌ای به تاریخ صدور حکم ارسال کند که دلایل صدور حکم محافظت علیه وی را نشان دهد.

۴)  حکم موقت بر پایه بخش الف بند (۱) در کنار حکم بر پایه بخش الف یا ب بند (۱)، در صورت صدق در پرونده، باید به همراه حکم بر پایه بند (۳) به خوانده ابلاغ شود. اگر ابلاغ واقعی اوراق قانونی به خوانده با وجود انجام کوشش‌های مناسب مامور قانونی یا افسر دارای مجوز میسر نشد، مدارکدر محل اقامت وی نصب کند به گونه ای که قابل رویت باشد و ( ابلاغ قانونی) شود قرار داده شده در نقطه‌ای در دید در محل زندگی معمول خوانده، ابلاغ شده فرض خواهند شد.

حکم موقت

 ۱) یک حکم موقت:

الف) باید تا زمانی که صدور حکم محافظت در دست بررسی است، خوانده را از ارتکاب یا موجب شدن هر گونه خشونت خانگی باز دارد.

ب) می‌تواند در حد حصول رضایت دادگاه با توجه به شرایط بخصوص پرونده بر اساس اطلاعات داده شده به وسیله فرد مظلوم و شهود پس از ایراد سوگند، دارای محدودیت‌ها و شرایط آمده در بخش (الف) تا (۱) بند (۱) ماده ۱۱ باشد تا شرایط لازم برای جلوگیری از ارتکاب هر گونه خشونت خانگی حاصل شود.

۲) زمانی که حکم موقت صادر شد، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند:

الف) به نفع هر دو طرف دعوا، یک مددکار اجتماعی یا مشاور خانواده تعیین کرده، دستور شرکت طرفین در جلسات مشاوره را صادر نماید.

ب) برای تامین فوری امنیت برای فرد مظلوم، دستور به تعیین مددکار اجتماعی، مشاور خانواده، افسر عفو مشروط، بهیار خانواده یا افسر ترویج حقوق کودک برای نظارت بر اجرای حکم صادر کند. این فرد باید در تاریخ مشخص شده برای بررسی درخواست بر اساس مفاد بخش (۱) بند ۴ گزارشی را تسلیم دادگاه کند.

۳) حکم موقت را تا زمانی که حکم محافظت صادر شود یا حکم موقت لازم نباشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

صدور حکم محافظت در حضور خوانده

۱) زمانی که در تاریخ مطروحه در احضاریه بر اساس بخش (۳) بند ۴، خوانده در دادگاه حضور داشته باشد، دادگاه می‌تواند به بررسی درخواست و توجه به مدارک از پیش ارائه شده و سایر اظهارنامه‌ها یا مدارک شفاهی که در صورت لزوم در پرونده ضبط خواهند شد ادامه دهد.

۲) زمانی که خوانده در دادگاه دارای وکیل نباشد، دادگاه به تشخیص خود می‌تواند دستور دهد که:

الف) خوانده اجازه پرسش کردن از شهود از جمله فرد قربانی را نخواهد داشت.

ب) خوانده می‌تواند پرسش‌های خود را به دادگاه ارائه کند تا دادگاه خود، سوالات را به درستی از شهود و فرد قربانی بپرسد.

۳)  پس از اتمام بررسی‌ها، دادگاه در صورت این که لزوم آن را تشخیص دهد می‌تواند حکم محافظت را با در نظر گرفتن مقررات بند ۸ صادر نماید.

۴) زمانی که در تاریخ مطروحه در احضاریه بر اساس بخش (۳) بند ۴، خوانده حاضر در دادگاه اعتراف به ارتکاب عمل یا اعمال خشونت خانگی نکند اما اعتراضی به صدور حکم محافظت نداشته باشد، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مقررات بند ۸، حکم محافظت را صادر نماید.

صدور حکم محافظت در صورت عدم حضور خوانده

۱) اگر در تاریخ مطروحه در احضاریه بر اساس بخش (۳) بند ۴، خوانده در دادگاه حاضر نشود و دادگاه تشخیص دهد که احضاریه به خوانده ابلاغ شده است، دادگاه می‌تواند به بررسی درخواست و توجه به مدارک از پیش ارائه شده و سایر اظهارنامه‌ها یا مدارک شفاهی که در صورت لزوم در پرونده ضبط خواهند شد ادامه دهد.

۲) در صورتی که دادگاه بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده تشخیص به لزوم صدور حکم محافظت بدهد می‌تواند با درنظر گرفتن مقررات بند ۸ این کار را انجام دهد.

مطالبی که باید برای صدور حکم محافظت در نظر گرفته شود

برای تشخیص این که آیا حکم محافظت باید صادر شود یا خیر، دادگاه باید نیاز به جلوگیری از ارتکاب هر گونه خشونت خانگی و نیاز به حصول اطمینان از امنیت فرد قربانی را در نظر بگیرد.

ابلاغ حکم محافظت به خوانده

در صورت صدور حکم محافظت دادگاه باید:

الف) حکم را به دست خوانده برساند

ب) رونوشت برابر اصل شده را به این افراد نیز ارائه کند: (یک) فرد قربانی

دو) فرد درخواست کننده، در صورتی که درخواست کننده همان فرد قربانی نباشد

سه) افسر مسئول اداره پلیسی که فرد قربانی و خوانده در منطقه استحفاظی آن زندگی می‌کنند

حکم محافظت

۱)حکم محافظت:

الف) باید خوانده را از ارتکاب یا موجب شدن خشونت خانگی باز دارد.

ب) می‌تواند برای حصول اطمینان از امنیت و سلامت فرد مظلوم، با توجه به شرایط مخصوص پرونده و مدارک ارائه شده و شهادت پس از سوگند فرد مظلوم یا شهادت پس از سوگند به نیابت از فرد قربانی  شامل هر گونه محدودیت دیگر مذکور در بخش (الف) تا (۱) بند (۱) ماده ۱۱، یا احکام تکمیلی ذکر شده در بند (۱) ماده ۱۲ باشد.

۲) حکم محافظت برای طول مدت یاد شده در حکم به میزان کمتر از ۱۲ ماه رسمیت دارد.

ممنوعیت‌هایی که ممکن است در حکم موقت یا حکم محافظت موجود باشد.

۱) دادگاه از طریق حکم موقت یا حکم محافظت می‌تواند خوانده را از این موارد منع کند:

الف) ورود به منزل یا مکان دیگری که فرد مظلوم و خوانده با هم در آن زندگی می‌کنند

ب) ورود به:

یک) منزل فرد قربانی

دو) محل کار

سه) مدرسه

ج) ورود به سرپناهی که فرد مظلوم موقتا در آن سکونت داده شده است.

د) ورود یا ماندن خوانده در محلی که به طور معمول به همراه فرد قربانی در آن زندگی می کرده یا می کند.

ه) اشغال محل زندگی مشترک

ر) هر گونه ارتباط با فرزند فرد قربانی، مگر در شرایط و به صورتی که دادگاه به دلیل منافع کودک مجوز آن را داده باشد.

ق) جلوگیری کردن از استفاده فرد قربانی یا دسترسی فرد مظلوم به اموال مشترک

ک) تماس یا تلاش برای تماس با فرد قربانی به هر شکل که باشد.

ط) ارتکاب هر گونه خشونت نسبت به هر کس، من جمله فامیل، دوست، مددکار اجتماعی یا مامور بهداشت که در حال کمک به فرد قربانی باشد.

ص) تعقیب فرد قربانی با هدف آزار دادن وی.

ی) انجام هرگونه فعالیتی که از دید دادگاه برای امنیت، سلامت یا رفاه فرد مظلوم یا هر کس دیگری که طبق دستور دادگاه خوانده باید از او دور بماند مضر باشد.

و) فروش، انتقال، مهجور کردن از و باز داشتن از دسترسی به خانه مشترک با هدف نیازمند نگه داشتن فرد قربانی.

۲) برای اعمال هر کدام از محدودیت‌های نام برده در بخش (۱)، دادگاه باید به موارد زیر توجه کند:

الف) نیاز به تامین مسکن و وسایل زندگی برای فرد مظلوم، فرزندان فرد مظلوم و خوانده در صورتی که فرزندی داشته باشند.

ب) هر دشواری‌ که در نتیجه حکم برای خوانده یا کس دیگری ایجاد شود.

احکام تکمیلی

۱) در صورتی که فرمان محافظت صادر شده باشد و دادگاه تشخیص به لزوم حمایت و فراهم کردن موجبات امنیت، سلامت و بهزیستی فوری فرد مظلوم دهد، دادگاه می‌تواند این احکام را نیز صادر کند:

الف) دستور به ضبط هرگونه سلاح که ممکن است خوانده در اختیار داشته باشد.

ب) همراهی کردن فرد قربانی به وسیله پلیس به هرجایی که ممکن است فرد قربانی نیاز داشته باشد برای جمع آوری مایمل خود برود.

ج) شرکت اجباری فرد قربانی و خوانده در جلسات مشاوره، روان‌درمانی یا گونه‌ای دیگر از درمان‌های توانبخشی که ممکن است موجود باشد.

د) نظارت مددکار اجتماعی، مشاور خانواده، افسر آزادی مشروط یا بهیار خانوادگی بر اجرای حکم محافظت بین فرد قربانی و خوانده و تقدیم گزارشی به دادگاه در هر سه ماه.

ه) الزام خوانده به بر آورده کردن تعهدات مالی خود نسبت به هر کس که نسبت به او تعهد مالی داشته باشد.

ر) الزام خوانده به پرداخت هزینه‌ها یا فراهم کردن ملزومات با توجه به شرایط پرونده، جهت تسهیل و ایجاد امکان اقامت طرف مظلوم در هر مسکنی که در طول دوره‌ رسمیت حکم محافظت، فرد ظلوم در آن سکونت دارد، با وجود این که بر اساس بخش ۱۱، خوانده ممکن است از سوی دادگاه مجاز به ورود یا ماندن در محل زندگی فرد قربانی نباشد

۲) حکم محافظت بر اساس بخش‌های (ص) و (ق) بند (۱) تنها می‌تواند پس از تحقیقات لازم و با در نظر گرفتن نیازهای مالی و منابعی که فرد قربانی و خوانده در اختیار دارند صادر شود.

این فرمان نباید حقوق هیچ فردی را بر اساس «قانون نگهداری [از کودکان و افراد آسیب پذیر] شماره ۳۷ مصوب ۱۹۹۹» را نقض کند.

۳) در صورتی که خوانده از پرداختن مبلغی که بر مبنای بخش (ه) بند (۱) به پرداخت آن موظف شده است خودداری کند، دادگاه می‌تواند به کارفرمای وی دستور دهد که کارفرما بخشی یا تمامی حقوق خوانده را به عنوان کمک مالی که دادگاه دستور داده است مستقیم به فرد مظلوم پرداخت کند.

فرمانهایی که با رضایت طرفین صادر میشوند

بر پایه این قانون، دادگاه می‌تواند با رضایت طرفین دعوا احکام را بدون اثبات یا پذیرش جرم صادر نماید. این احکام نباید به معنای اثبات جرم یا اعتراف به جرم تفسیر شوند.

دگرگونی یا لغو حکم محافظت.

۱) حکم محافظت می‌تواند در نتیجه درخواست پر شده از سوی خوانده یا فرد مظلوم و در شرایطی که دادگاه تشخیص دهد که شرایط پرونده به گونه ای تغییر کرده است که دگرگونی، تعدیل، تفاوت، تمدید یا ابطال حکم ضرورت داشته باشد، دگرگون، تعدیل، متفاوت، تمدید یا باطل شود.

البته این دگرگونی، تعدیل، تفاوت، تمدید یا ابطال تنها می‌تواند پس از استماع هم فرد مظلوم و هم خوانده صورت گیرد.

علاوه بر این، دادگاه نباید درخواست نامه‌ای به فرد مظلوم ارائه کند، مگر آن که اطمینان حاصل کند که فرد مظلوم با آزادی کامل و به صورت داوطلبانه درخواست فرم را داده است.

حضور خوانده و شهود

برای دادرسی در چهارچوب این قانون، مقررات فصل پنجم و ششم قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۱۵ مصوب سال ۱۹۷۹، خوانده، شهود، هر فرد دیگری که از سوی درخواست کننده قرار است مدارکی را ارائه کند و فردی که ملزم به ارائه مدارک شده است را ملزم به حضور در دادگاه می‌کند.

همسر شاهد معتبر است.

در هر دادرسی بر اساس این قانون، همسر علیه همسر خود شاهد معتبر به حساب می‌آید.

حق تجدید نظر

هر که از حکم صادر شده از سوی حاکم بر اساس بخش ۶ یا بخش ۷ ناراضی باشد می‌تواند برای تجدید نظر به دادگاه بالاتر که بر پایه ماده ۱۵۴ قانون اساسی تشکیل شده است رجوع کند. در این صورت با آن حکم مانند احکام نهایی دیوان حاکم در پرونده‌ها یا موارد جزایی برخورد خواهد شد. بخش‌های ۳۲۰ و ۳۳۰ (هر دو) و بخش‌های ۳۵۷ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۱۵ مصوب سال ۱۹۷۹، با تغییراتی تنها در مواردی که بسیار واجب باشند، در تجدید نظر خواهی صدق خواهند کرد.

البته در صورت مغایر بودن با بخش ۳۲۳ آیین دادرسی کیفری شماره ۱۵ مصوب سال ۱۹۷۹، هیچ حکمی نمی‌تواند به عنوان تجدید نظر از سوی قاضی پا بر جا بماند، مگر این که دادگاه دلایل خاص داشته باشد که این دلایل باید ضبطو جمع آوری شوند.

علاوه بر این، حاکم در هنگام فرستادن حکم خود به دادگاه بالاتر می‌تواند یک نسخه از حکم خود را با هدف اجرا، نزد خود نگه دارد.

اجرای حکم

خوانده‌ای که علیه وی حکم موقت یا حکم محافظت، بسته به شرایط پرونده، صادر شده باشد و به احکام عمل نکرده باشد، محکوم به قانون شکنی خواهد شد و پس از دادرسی مختصر در برابر دیوان حاکم به پرداخت جریمه مالی کمتر از ده هزار روپیه یا زندان یا جریمه های دیگر با دوره‌های زیر یک سال یا هر دوی جریمه و زندان محکوم خواهد شد.

تصمیم دادگاه در مورد آین دادرسی هنگام تنظیم دادخواست

مادامی که قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۱۵ مصوب سال ۱۹۷۹ نقض نشده باشد، دادگاه می‌تواند در مورد آیین دادرسی مقتضی در مورد تنظیم دادخواست تصمیم بگیرد.

مجازات برای چاپ یا انتشار هر مسئلهای در موارد ویژه

هر فرد که این موارد را چاپ یا منتشر کند:

الف) نام یا هر اطلاعاتی که موجب شناخته شدن هویت یک درخواست کننده یا خوانده مربوط به یک درخواست بر اساس این قانون شود.

ب) هر مسئله‌ای بجز رای دادگاه عالی یا دادگاه تجدید نظر در مورد هر روندی مربوط به این قانون در هر دادگاهی.

می‌تواند با زندان یا مجازات‌های دیگر با مدت زمانی حداکثر دو سال یا جریمه نقدی و یا زندان و جریمه نقدی همزمان تنبیه شود.

اقدامهای دیگر منع نشده

هیچ چیز در این قانون نباید به معنی منع حقوق فرد قربانی با هدف ایجاد دادرسی مدنی یا جزایی دیگری تفسیر شود.

اولویت نسخه سینهالی در شرایط تناقض

در صورتی که تناقضی بین نسخه “سینهالی “این قانون و نسخه ” تامیلی”  آن وجود داشته باشد، اولویت با نسخه” سینهالی”  آن است.

تفسیر

در این متن، مگر در صورتی که متن به صورت بخصوص چیز دیگری نشان دهد:

«کودک» به معنای فرد زیر ۱۸ سال است.

«خشونت خانگی» یعنی:

الف) هر حرکتی که یورش‌های بخصوص ذکر شده در فرم ضمیمه یک را شکل دهد.

ب) هر گونه بد رفتاری عاطفی.

که در فضای زندگی یا خارج از آن از سوی یک فرد مرتبط انجام شده یا فردی از فامیل موجب انجام آن شود و آن عمل ریشه در روابط شخصی بین فرد قربانی و خوانده باشد.

«بد رفتاری عاطفی» به معنای الگوی رفتار جدا بی‌رحمانه، غیر انسانی، اهانت‌آمیز و تحقیر کننده است که فرد قربانی را هدف گرفته باشد.

«منابع مشترک» دارایی‌های منقول و غیر منقولی هستند که فرد قربانی و خوانده به صورت عادی از آن‌ها استفاده کرده‌اند یا به آن‌ها دسترسی داشته‌اند.

«فرد مرتبط» در مقابل فرد قربانی یعنی:

الف ) یک همسر

دو همسر سابق

 سه زوج زندگی

فرد قربانی

ب) یک پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، پدرخوانده و مادرخوانده

دو) فرزند پسر، فرزند دختر، نوه دختر و نوه پسر، پسر خوانده و دختر خوانده

سه) برادر، خواهر، برادر یا خواهر ناتنی

چهار) برادر و خواهر یکی از والدین

پنج) فرزند خواهر یا برادر

شش) فرزند خواهر یا برادر یکی از والدین

فرد قربانی، همسر یا همسر سابق فرد قربانی یا زوج زندگی فرد قربانی

«خوانده» درباره یک فرمان محافظت یا فرمان موقت به فرد مرتبطی گفته می‌شود که حکم علیه او صادر شده یا درخواست شده است.

فرم ضمیمه یک

بخش ۲۲

            •           تمامی جرائم ذکر شده در فصل چهاردهم قانون جزایی

            •           اخاذی، بخش ۳۷۲ قانون جزایی

            •           ارعاب مجرمانه، بخش ۴۸۳ قانون جزایی

            •           هر کس که یکی از جرائم بالا را مرتکب شود

 مترجم: فرخ نیک مرام

 منبع: http://www.refworld.org/pdfid/4c03ba2f2.pdfLeave a reply

Your email address will not be published.