مدیربرنامه اضطراری یونیسف: یک نسل از کودکان سوریه در معرض خطر نابودی هستند


27095_orig

عکس: ایسنا

خانه امن: یک مقام رسمی سازمان یونیسف روز شنبه از جامعه بین المللی خواست تا برای کمک به واحد “مبارزه با از دست دادن نسلی از کودکان” در کشور جنگ زده سوریه بپیوندند.

ادوارد چایبان Edward Chaiban، مدیربرنامه اضطراری یونیسف به تلویزیون العربیه گفت: “داشتن جنبش و حرکت عظیم  و نشان دادن عکس العمل فوری و انسان دوستانه برای رویارویی با این بحران و نجات نسلی از کودکان بسیار ضروری است”.

چهار میلیون از کودکان سوریه به طور مستقیم در معرض اثرات سوء بحران جنگ در این کشور هستند، و به نقل از چایبان یک میلیون از آنها خارج از کشور زندگی می کنند.

چایبان می گوید: “از سال گذشته تا کنون، دو میلیون کودک ترک تحصیل کرده اند و ما نیز قادر نبوده ایم خدمات بهداشتی – درمانی وواکسیناسیون  حدود 700000 کودک را تأمین کنیم. این تنها یک نگاه کوچک به مشکل عظیمی است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم”.

چایبان همچنین راجع به نگرانی شدید یونیسف نسبت به اثری که زمستان امسال بر خانواده های سوریه ای می گذارد اشاره کرد و گفت یونیسف برنامه هایی به منظور حفظ کودکان بویژه با تمرکز جدی بر روی تحصیلات آنها طرح ریزی کرده است.

او می گوید: “حدود 1.5 میلیون نفر در داخل سوریه هستند که ما هیچ دسترسی به آنها نداریم. اینها افرادی هستند که پشت خطوط جبهه به دام افتاده اند و ما نگرانیم که با سرد شدن هوا، پناهگاهی نداشته باشند”.

او اضافه می کند که یونیسف با کسری بودجه ای برابر با 130 میلیون دلار از بودجه 470 میلیون دلاری خود که برای تأمین خدمات ضروری در سوریه، از جمله خدمات بهداشت و درمان، تحصیلات، و آب آشامیدنی لازم دارد، مواجه است.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/iCUK6Z  © Al Arabiya