صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  سوء استفاده جنسی از...
مهر
۹
۱۳۹۲
سوء استفاده جنسی از کودک به حکم قانون
مهر ۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

521802136622639536420921793183975196234

مهری ملکوتی – وکیل، پژوهشگر

باور کردنی نیست، ولی اتفاق افتاده است. همین چند روز پیش، ۳۱ شهریورماه  اتفاق افتاد. مجلس شورای اسلامی « لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست.» را به صورتی تصویب کرد که موجبات و مقدمات سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت سرپرستی فراهم شده است . رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که متصدی بررسی و تصویب اولیه لایحه بود، کلی منت بر سر مردم گذاشتند که با تجویز امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده حتی زیر سن ۷ سالگی ( زیر سن حضانت )، از سوء استفاده جنسی از کودکان پیشگیری کرده است. به این ترتیب که هرگاه سرپرست،  به فرزند خوانده نظر داشته باشد، به حکم دادگاه می تواند با او ازدواج کند. ماده ۲۷ لایحه که کمیسیون اجتماعی مجلس آن را تصویب و سپس مجلس نیز آن را از تصویب گذراند وهم اکنون برای اعلام نظر و تصویب نهائی در شورای نگهبان است، عینا چنین است:

« ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.»

به این ترتیب کمیسیون اجتماعی با افزودن یک کلمه « مگر »، دختر بچه ها را حتی از شیرخوارگی، دارای استعداد و جاذبه جنسی برای پدر خوانده، تشخیص داده تا اگر پدر خوانده بخواهد ،  بتواند او را پیش از پایان سن حضانت ، از دادگاه و البته با جلب نظر سازمان بهزیستی خواستگاری کند . بنابراین قانون ، مادر خوانده طفل را به صورت غیر مستقیم مکلف کرده تا دختر بچه را خوب تر و خشک کند تا بزرگ شده و در مقام هووی او بنشیند. سن پایان حضانت ۷ سالگی است و از بدو تولد آغاز می شود.

راستی این شد رسم قانونگذاری ؟  این شد عطوفت انسانی؟  این شد حفظ کرامت انسانی مستضعفین ؟ این شد مروت و جوانمردی؟

درست است که ماده ۲۷ صف دختران و پسران زیر سرپرستی را از یکدیگر جدا نکرده، ولی پر واضح است که فاجعه ، دامان ذذ دختر بچه های یتیم را می گیرد. یا آنها را که پدر و مادری فقیر و ناتوان و فاقد صلاحیت دارند.  چه بسا تبهکار و مجرم و زندانی اند و در هر حال، کس و کاری نیست تا بهزیستی ، بچه را به آنها بسپارد. پسر بچه ها در خطر این قانونگذاری قرار نمی گیرند. زیرا معمولا پسربچه ای که تحت  سرپرستی یک زن و شوهر است ، اساسا به اندازه ای از نگاه مادر خوانده ، طفل و کودک است که به او مانند “مرد” و جفت جنسی نگاه نمی کند. به علاوه مادر خوانده ، دارای شوهر است و اساسا “توهم و رویای” زناشوئی با پسری که او را به فرزندی پذیرفته برایش قابل تصور نیست. از آن گذشته ، زن که به چند همسری مجاز نیست. این مرد است که به موجب قوانین ایران می تواند چهار زن به نکاح دائم و چندین زن به نکاح موقت ( صیغه ) داشته باشد. بنابراین قانونگذار با علم به اختیارات پدر خوانده برای برخورداری از جواز چند همسری  و با علم به هوسرانی مردانی که تفاوت سنی مانع نگاه هرز و جنسی شان نسبت به دختر بچه ها نیست، از باب مصلحت مردان سرپرست ( بخوانید پدر خوانده ها ) قانونگذاری کرده و مصلحت کودک کاملا فرع بر مصلحت مرد سرپرست بوده است. تاکید بر مصلحت دختر بچه بد بخت، الفاظ انحرافی است که مصوبه ای نابهنجار و بیرحمانه را به بهانه پیشگیری از ضرر و زیان طفل، مشروعیت می بخشد.

خوشبختانه درون و بیرون ایران، نسبت به این درجه از بیرحمی به دختر بچه های یتیم و بی کس و کار، واکنش های اعتراضی نشان داده شده که به نمونه هائی از واکنش های درون کشور اشاره می شود.

توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفته است: « از زاویه اخلاقی هم که نگاه کنیم در اسلام به اخلاق و ارزش های اخلاقی سفارش شده است. نباید لطف و مرحمتی که یک فرد به یک بچه بی سرپناه می کند به هوس و طمع بهره وری جنسی آلوده شود…، چنین قانونی امکان بهره وری جنسی از کودکان را فراهم می کند. زاویه دید باید پدر و فرزندی باشد تا سرپرست بتواند پدری کند. چنین مسائلی باید تقبیح و مطرود بشود نه اینکه با اما و اگر چنین مسئله ای را مجاز کنند.»

توران ولی مراد که مدیر “شبکه ایران زنان” و عضو شورای مرکزی جامعه زینب است، ادامه می دهد:

« کدام زنی می تواند قبول کند که بچه ای را بیاورد و برایش مادری کند، در حالی که بداند این کودک می تواند شریک عاطفی و جنسی شوهرش بشود؟ همین مسائل به سادگی سلامت خانواده را هم تهدید می کند.»

شیوا دولت آبادی، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفت و گو با روزنامه شرق ضمن ایرادهای اساسی به این قانون گفته است:

« مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی تواند مادری باشد که قرار است فرزند خوانده ای داشته باشد.»

در همه حال و از هر زاویه که بنگریم، البته این دختر بچه های یتیم و در مانده هستند که قربانی این قانون می شوند. اما تقلیل مقام سرپرست که باید جایگزین پدر بشود، به مردی هوسران که تمتع جنسی و بلکه تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی از فرزند خوانده را در نظر دارد، اقدامی است بر ضد پدیده سودمند “فرزند خواندگی” و چه بسا تبعات زیانباری در بر دارد. از آن جمله:

مردان بی اخلاق فقط به انگیزه ماده ۲۷ این قانون، متقاضی قبول سرپرستی از ایتام می شوند و قانون عرصه ای می شود برای مشروعیت بخشیدن به سوءاستفاده جنسی از دختر بچه های بی پناه.

زنانی که در زندگی زناشوئی بچه دار نشده اند، و علاقمند به قبول یک دختر بچه بی پناه می شوند، چنانچه از خطرات این ماده قانونی برای آینده زندگی زناشوئی خود مطلع بشوند، از قبول سرپرستی خودداری می کنند.

و اما یک زیان بزرگ که متوجه دختر بچه های مشمول قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می شود، این است که زنان در صورتی برای ارائه تقاضای سرپرستی ، با شوهران خود همکاری می کنند، که فقط  پسر بچه ای را انتخاب کنند. به صورت آشکاری زنان از پذیرفتن دختر بچه ها خودداری خواهند کرد و سری را که درد نمی کند، دستمال نمی بندند.  این زیان متوجه جامعه می شود و نرخ آسیب پذیری در جمع دختران را بالا می برد.

نظریه خانه امن

ماده ۲۷ قانون “حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست” خشونت جنسی را نسبت به دختر بچه های بی پناه ترویج می دهد.

ماده ۲۷ قانون، زنان شوهر دار ایرانی را از پذیرفتن دختر بچه های بی پناه و قبول سرپرستی آنان می ترساند.

ماده ۲۷ قانون، از منزلت و احترام  مردانی که داوطلب سرپرستی دختر بچه های بی پناه می شوند ، به شدت می کاهد و از نگاه اجتماعی چندان مورد تحسین قرار نمی گیرند. با سوء ظن به آنها و محبتی که نثار فرزند خوانده می کنند، می نگرند.

ماده ۲۷ قانون، با کنترل خشونت خانگی که مسئولیت دولتهاست، به شدت در تعارض است و گونه ای از خشونت خانگی را تشویق می کند.

نتیجه گیری:

ماده ۲۷  ” قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست”، بر خلاف نام و ادعائی که پشت الفاظ آن نهفته است، قانونی است بر ضد فرزند خواندگی و بر ضد سرپرستی شرافتمندانه از کودکان در شرایط دشوار. هرگاه به سرعت راه و شیوه ای برای حذف آن انتخاب نشود، خانمان سوز است و به سخن دیگر “نبود” این قانون از “بود” آن به مراتب بهتر است.Leave a reply

Your email address will not be published.