آمار پسران در سن ازدواج از سال ۹۳ به بعد بیش از دختران می شود


 13487_825

عکس: همصدا

  مدیركل جمعیت و آمار سازمان ثبت احوال كشور گفت: به علت ساختار هرم سنی جمعیت از سال ۹۳ به بعد آمار پسران در سنین ازدواج بیش از دختران می شود.

علی اكبر محزون افزود: بر اساس آخرین وضعیت جمعیت، به ازای هر ۲۶ خانوار یك رویداد ازدواج در كشور رخ می دهد .

وی با بیان اینكه شاخص نرخ ازدواج در سال های اخیر تغییرات جزیی داشته است، اظهار داشت: از مهمترین شاخص های سن زوجین این است كه در حال حاضر حدود ۱۲ درصد ازدواج ها در رده های هم سن ، ۱۱ درصد زنان دو تا ۲۰ سال بزرگتر از مردان و ۳.۶۵درصد زنان یكسال بزرگتر از مردان هستند. وی توضیحی در باره بقیه شاخص ها ارایه نكرد.

محزون با اشاره به اینكه بیشترین ازدواج ها در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال رخ می دهد، ادامه داد: هنوز آمار دقیقی از میزان ازدواج در شش ماهه اول امسال بدست نیامده است .

وی درباره ثبت ازدواج در سال گذشته گفت :در سال گذشته ۸۳۱ هزار و ۶۷۰ ازدواج در كشور به ثبت رسیده كه ۶۸۲ هزار و ۴۲۶ مورد در شهرستانها و ۱۴۹ هزار و ۲۴۴ ازدواج در روستاها بوده است.

محزون تصریح كرد استانهای زنجان با ۱۷.۵ درهزار ، اردبیل ۱۴.۵ درهزار و كردستان با ۱۶.۱ درهزار بیشترین نرخ ثبت ازدواج را داشته‌اند.

منبع: http://goo.gl/RwEOYP