سومالی: 800 مورد تجاوز جنسی طی شش ماه


2440984386_ffe9a400bf_n

عکس:  cjette

اکنون خشونت جنسی به صورت امری رایج و فراگیر در کشور سومالی درآمده است و ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یکی از شیوه‌های جنگی توسط نیروهای مسلح مرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ژوئیه یک زن مورد تجاوز به عنف توسط نیروهای امنیتی قرار گرفت و نهایتاً گزارشگری که در حال مصاحبه با او بود و نیز خود آن زن قربانی هر دو بازداشت شدند.

 بنا بر گزارش ملل متحد، اکنون صدها هزار زن و کودک سومالیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مجبور به جابجایی اجباری شده و در کمپ‌های موقتی زندگی می‌کنند. همین شرایط سبب شده است که در برابر اشکال مختلف خشونت جنسی آسیب‌پذیر باشند.

بر طبق اداره امور همکاری‌های بشردوستانه ملل متحد، در طول نیم سال گذشته، بیش از 800 مورد خشونت جنسی در کشور سومالی گزارش شده است. جنز لائرک، سخنگوی اداره امور همکاری‌های بشردوستانه ملل متحد، در کنفرانس اخیری که در ژنو برگزار شده است، اظهار داشت: تجاوز به عنف و خشونت جنسی که دربرگیرنده خشونت خانگی، رویه‌های سنتی زیان‌بار از جمله ختنه دختران و زنان و ازدواج اجباری زودهنگام، بیشتر زنان زیر 18 سال را قربانی کرده است.

سخنگوی اداره امور همکاری‌های بشردوستانه ملل متحد، در این رابطه خاطرنشان کرد: در ژوئیه یک زن مورد تجاوز به عنف توسط نیروهای امنیتی قرار گرفت و نهایتاً گزارشگری که در حال مصاحبه با او بود و نیز خود آن زن قربانی هر دو بازداشت شدند.

همچنین ماریکسی مرسادو، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد، گفت: یک سوم قربانیان خشونت جنسی در کشور سومالی را کودکان تشکیل می‌دهند

وی اذعان داشت: در طی سال گذشته، صندوق کودکان ملل متحد توانسته است به 2200 کودک قربانی خشونت جنسی کمک کند. مساعدت‌های صندوق ملل متحد دربرگیرنده مساعدت‌های اجتماعی، اقتصادی و نیز مساعدت‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی به کودکان است.

منبع: http://goo.gl/kW02Aq