صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  قوانین مرتبط با حقوق...
شهریور
۲۹
۱۳۹۲
قوانین مرتبط با حقوق زن
شهریور ۲۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

images

شهادت زنان- به موجب ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ « نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط ، تفحیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه  دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

ولایت پدر و جد پدری- به موجب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی- « طفل صغیز، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

به موجب ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی- «هریک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»

بنابراین “مادر” بر طفل صغیر خود ولایت ندارد و نمی تواند در امور حساس مالی و تحصیلاتی و تربیتی طفل صغیر مداخله کند. به پدر و جد پدری “ولی قهری” و “ولی خاص” می گویند.

به موجب بند ۱ ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی- « برای صغاری که ولی خاص ندارند نصب قیم می شود.»

به موجب ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی- « زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.»

به موجب ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی- « هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.»

بنابراین به فرض هم که دادگاه در فقدان پدر و جد پدری، قیمومت را به “مادر” بدهد، چنانچه مادر پس از فوت شوهر ازدواج کند، قیمومت را از دست می دهد.

به موجب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ – « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

بنابراین قانونگزار پدر و جد پدری را مالک بر جان فرزند و نوه قرار داده و “مادر” بابت قتل فرزندش توسط آنان حق تقاضای قصاص نسبت به قاتل جگر گوشه اش را ندارد.Leave a reply

Your email address will not be published.