صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  قانون اختصاص تعدادی ...
شهریور
۱۹
۱۳۹۲
قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۱۳۷۶ شمسی
شهریور ۱۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

“ماده واحده- رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضائی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.

صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:

۱ – نکاح موقت و دائم

۲ – طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت

۳ مهریه

۴ – جهیزیه

۵ – اجرت المثل و نحله ایام زوجیت

۶ – نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه

۷ – حضانت و ملاقات اطفال

۸ – نسب

۹ – نشوز و تمکین

۱۰ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها

۱۱ – حکم رشد

۱۲ –ازدواج مجدد

۱۳ – شرایط ضمن عقد

تبصره ۱- قضات دادگاههای خانواده باید متاهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضائی باشند.

تبصره ۲ – در حوزه های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

تبصره ۳ – هر دادگاه  خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاور زن صادر خواهد شد.”

خانه امن: نظر به این که قانون فوق به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تصویب گذشته است، لذا برای آگاهی بیشتر خوانندگان اصل ۲۱ عینا نقل می شود:

اصل ۲۱ قانون اساسی

” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور مربوطه را انجام دهد:

۱ – ایجاد زمینه های مساعدبرای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، وحمایت از کودکان بی سرپرست.

۳ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵ – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.”

 Leave a reply

Your email address will not be published.