صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  نه با اسم من ...
شهریور
۱۴
۱۳۹۲
نه با اسم من
شهریور ۱۴ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

GetImage

عکس: Eyewitness News

ترجمه: ویدا بالیخانی

ژوهانسبورگ

خانه امن: تعدادی از مردان افریقای جنوبی روز شنبه در راهپیمایی با عنوان ” نه با اسم من” شرکت کردند آنها می خواستند توجهات را حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت جلب کنند

این راهپیمایی در استادیوم ژوهانسبورک بود.

هدف کمپین تشویق تمامی مردان در سنین مختلف بود که ، برای  جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان اقدام کنند.

مردانی که صدای آنها توجهات را جلب می کرد می گویند” ما باید با زنان مانند خواهر و برادر رفتار کنیم.”

  ما نباید انتظار داشته باشیم زنان برای خودشان بجنگند در حالیکه ما هستیم که مرتکب خشونت علیه زنان می شویم.

منبع: http://ewn.co.za/2013/08/25/Men-vow-to-protect-women



Leave a reply

Your email address will not be published.