نخستین جشنواره پژوهش برتر در مددکاری اجتماعی


62

خانه امن: انجمن علمی مددکاری اجتماعی نخستین جشنواره پژوهش برتر در مددکاری اجتماعی برگزار می کند

زمان جشنواره: 25 آذر-1392 مصادف با روز پژوهش

جهت ارسال مقالات و پژوهش های خود،همچنین کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت انجمن علمی مددکاری اجتماعی به نشانی www.swi.ir مراجعه فرمایید.

دبیرخانه جشنواره پژوهش برتر مددکاری اجتماعی همچنین اعلام کرد شرکت در جشنواره پژوهش برتر مددکاری اجتماعی تنها در صورتی امکان پذیر است که پژوهشگر متن کامل پژوهش خود را به دبیرخانه ارسال نماید و در صورتی که تنها مقاله استخراج شده از پژوهش به دبیرخانه ارسال شود، وارد فرایند داوری نخواهد شد. لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود متن کامل پژوهش خود را به دبیرخانه جشنواره یا ایمیل جشنواره sw.top.research@gmail.com ارسال نمایند. بی تردید در صورتی که مقاله یا مقالاتی از پژوهش استخراج و منتشر شده است، ارسال آنها در ارزیابی اصل پژوهش امتیاز ویژه خواهد داشت.