درخواست کارگروه زنان از روحانی؛الحاق متمم بودجه برای بیمه‌ زنان سرپرست خانوار


106-17-1

عکس: ایسنا

   اجرای بیمه زنان خانه‌دار یک ضرورت است، چرا که 61 درصد از زنان کشور، خانه‌دار هستند و خانه‌داری به عنوان یک شغل باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده امور زنان رییس‌جمهور در دوران انتخابات با اشاره به ضرورت بیمه شدن 200 هزار زن خانه‌دار بر اساس قانون سال 92، گفت: این مورد در بودجه سال جاری مصوب شده است و در کارگروه زنان به دکتر روحانی پیشنهاد داده‌ایم که در برنامه 100 روزه با الحاق متممی به قانون بودجه سال جاری، زنان سرپرست خانوار در اولویت بیمه شدن قرار گیرند.

پروین داداندیش نماینده امور زنان رییس‌جمهور در دوران افزود: اگرچه قرار است در سال جاری زنان سرپرست خانوار بیمه شوند، ولی این موضوع به صراحت در قانون ذکر نشده است، بنابراین پیشنهاد الحاق متمم به قانون بودجه را ارائه داده‌ایم.

وی در ادامه اظهارکرد: از سوی دیگر بیمه 200 هزار زن سرپرست خانوار، رقم زیادی نیست؛ چرا که بر اساس آمار سال 90، دو میلیون و 500هزار زن در حال سرپرستی خانواده‌های خود هستند؛ البته قرار است زنان خانه‌دار بیشتری طی سال‌های آینده بیمه شوند.

داد اندیش در پایان با اشاره به اهمیت نهاد خانواده گفت: خانواده، نخستین نهاد اجتماعی است که کودک با آن سر و کار دارد و در خانواده می‌تواند مسئولیت‌پذیری را بیاموزد و هویت شخصیتی پیدا کند، بنابراین خانواده، نهاد بسیار مهمی است و لازم است به زنان خانه‌دار توجه ویژه‌ای شود.

منبع: http://goo.gl/6UeUcR