صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  ملکه زیبایی گویانا، ...
مرداد
۲۳
۱۳۹۲
ملکه زیبایی گویانا، قاصد آگاهی رسانی خشونت خانگی درجزایر کارئیب
مرداد ۲۳ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

mis

نوشته: بهرام کاشانی

خانه امن: Ruqayyah Boyer، ملکه زیبایی سال ۲۰۱۳ گویانا، به عنوان نماینده رسمی “سازمان آگاهی رسانی در مورد خشونت خانگی جزائر کارائیب آمریکا” به جزائر کارائیب سفر کرده است تا به ارتقاء آگاهی بین المللی در مورد این مشکل  کمک کند.

طی هفته اول آگوست، حداقل چهار زن توسط شوهران خود کشته شده اند که Boyer آن را عدم موفقیت دولت گویانا در اجرای سیاست های طرح ریزی شده سال ۲۰۰۸ می داند. فعالیت های Boyer در زمینه آگاهی رسانی در مورد خشونت بخصوص خشونت خانگی و اقتدارطلبی یک سال است که آغاز شده و هم اکنون به علاقه شخصی اش تبدیل شده است. این فعالیت ها به عنوان قسمتی از کارش برای آماده شدن برای مسابقه زیبایی که “زیبای هدفمند” نام دارد شروع شد. او در ابتدا با همکاری با CADVA و مرکز هنرها و منابع Irene Madrey که یک سازمان غیر دولتی است کارش را شروع کرد. این سازمان غیر دولتی در گویانا و فعالیت های آن متمرکز بر رویرشد و توسعه جوانان است.

او دهم آگوست را بدنبال برنامه های یک هفته ای خود در Trinidad گدراند. این برنامه ها در راستای تغییر باورهای فرهنگی بودند که برای بهبود و ایجاد دیدگاه های سالم تری نسبت به زنان طراحی شده بودند.

مترجم: مهتاب صمیمی

منابع: http://goo.gl/Xfcvak

http://goo.gl/UD5nVbLeave a reply

Your email address will not be published.