صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  مهمترین عوامل موثر...
مرداد
۲۲
۱۳۹۲
مهمترین عوامل موثربرخشونت خانگی فقرتحصیلی وعدم استقلال اقتصادی زنان است
مرداد ۲۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

arton657عکس: نسرین افضلی

خانه امن: نسرین افضلی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه Concordia  کانادا و فعال حقوق زنان در گفتگو با خانه امن به تشریح دلایل خشونت خانگی و علل و عوامل موثر بر تداوم آن پرداخته و از دیدگاه جامعه شناسی این مشکل اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. وی با اشاره اینکه خشونت خانگی در همه جوامع رخ می دهد یکی از مهمترین عوامل موثر بر خشونت خانگی را فقر تحصیلی زنان و عدم استقلال اقتصادی آنان می داند.

اگر شما بخواهید یک تعریف ساده از خشونت خانگی داشته باشید آنرا به چه صورت شرح می دهید؟

خشونت خانگی به زبان ساده به آزار و اذیت شریک جنسی به منظور کنترل و اعمال قدرت اطلاق می شود این آزار می تواند روانی، احساسی، اقتصادی، جنسی یا خشونت فیزیکی باشد.

آیا خشونت خانگی تنها از طرف مرد به زن اعمال می شود یا رفتارهایی از زنان در قبال مردان را هم می توانیم مصداق خشونت خانگی بدانیم ؟

اعمال قدرت و کنترل مهم ترین بخش از تعریف خشونت خانگی است که آن را از دیگر خشونت ها متمایز می کند به همین علت از آنجایی که اغلب ( در جوامع مرد سالار) در روابط میان زن و مرد کفه قدرت به نفع مرد سنگینی می کند، خشونت های خانگی عمده ترف از طرف مردها بر علیه زن ها اعمال می شود. علت این امرهم بر خلاف باور رایج  که مردان را ذاتا” خشن تر و پر خاشگرتر می دانند، به دلیل تجمیع قدرت اقتصادی و حقوقی در دست مرد است که او را مستعد سوء استفاده از این قدرت اعطایی کرده و زن خشونت دیده را به دلیل محرومیت و ضعف اقتصادی و حقوقی ، مستعد تن دادن به خشونت و مدارا با آن می کند و به این ترتیب مدام این خشونت بازتولید و تقویت می شود.

معمولا” برای مقابله با خشونت خانگی به راهکارهای حقوقی استناد می کنند آیا به نظر شما راه کارهای حقوقی کافی هستند؟ نقش فرهنگ را تا چه اندازه با اهمیت می دانید؟

راهکارهای حقوقی، به معنای تعریف حقوقی دقیق خشونت خانگی و تعیین مجازات مناسب ، بخش بسیار مهمی از را هکارهای مبارزه با خشونت خانگی است در کنار آن توانمندسازی زنان برای خروج از چرخه خشونت افزایش آگاهی زنان از نشانه های خشونت خانگی و آگاهی بخشی کلی جامعه نسبت به علل و عواقب خشونت خانگی، می تواند تاثیر به سزایی در کاهش خشونت خانگی داشته باشد. به دلایل مختلف به ویژه وجود نظام مردسالار و تداوم کلیشه های جنسیتی ، افشا و علنی کردن خشونت خانگی مذموم و مکتوم است و همین پنهان بودن این نوع خشونت موجب گسترش آن و در امان ماندن خشونت گر از مجازات می شود. از آنجایی که این خشونت به اشتباه  رفتاری فردی تلقی می شود علل اجتماعی آن به فراموشی سپرده شده و نا دیده گرفته می شود. نقش رسانه ها و نظام آموزشی در بالا بردن آگاهی عمومی جامعه نسبت به این معضل بسیار مهم است.

آیا خشونت خانگی فقط شامل کشورهای در حال توسعه است ؟ آیا کشورهای پیشرفته هم در گیر این قضیه هستند؟

متاسفانه خشونت خانگی در تمام جوامع وجود دارد اگر چه میزان و نوع آن متفاوت است> علت تفاوت فاحش در میزان خشونت خانگی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دقیقا” در همین معنای توسعه یافتگی ، با لحاظ کردن جنبه های فمنیستی و جنسیتی آن، نهفته است. به این معنی که با بالا رفتن سطح رفاه و آموزش در یک جامعه زنان توانمندتر شده و در اسارت خشونت خانگی نمی مانند و مردان نیز از قدرت افسار گسیخته ومصونیت مردسالارانه برخوردار نیستند که به اتکای آن بر زنان اعمال خشونت و کنترل کنند.

آیا خشونت خانگی تنها در خانواده های فقیر و کم سواد رخ می دهد ؟

خشونت خانگی با درجه مردسالاری و نابرابری در رابطه یک زوج ارتباط مستقیم دارد، هر چه نابرابری در قدرت بیشتر باشد خشونت بیشتر است. فقر اقتصادی نیز با سطح سواد و تحصیلات نسبت عکس دارد و از آنجایی که مردان با تحصیلات بالاتر با زنان با تحصیلات بالاتر ازدواج می کنند و از طرفی زنان تحصیل کرده از قدرت اجتماعی و اقتصادی بالاتری برخوردارند میزان خشونت در این ازدواج ها پائین تر است.

 مهمترین قوانین مروج و تداوم بخش خشونت خانگی کدام ها هستند؟

قانون لزوم تمکین جنسی زن از شوهر ، قوانین اجازه شوهر برای اشتغال ، تحصیل، خروج از کشور، قوانین محدود کننده حق زن برای سرپرستی فرزند، حق یک جانبه مرد در طلاق اینها مهم ترین موارد قانونی هستند ولی به این مواد خلاصه نمی شود.Leave a reply

Your email address will not be published.