صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  رشد روزافزون خشونت ...
مرداد
۹
۱۳۹۲
رشد روزافزون خشونت خانگی در ایالت آسام هند
مرداد ۹ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰

image_pdfimage_print

UN PhotoP. Sudhakaran

عکس : UN Photo/P. Sudhakaran

خانه امن- گوواهاتی: در میان تمامی جرائم ثبت شده توسط کمیسیون زنان ایالت آسام Assam  در طول سه سال گذشته، خشونت خانگی بالاترین آمار را داشته است. شمار این جرائم در آسام به سرعت رو به افزایش است.

بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، کمیسیون زنان حدود ۳۵۸ مورد خشونت خانگی، چند همسری، نفقه، مهریه، تجاوز، آدم ربایی، آزار و اذیت های جنسی، و دیگر موارد مشابه را ثبت کرده است. در طول این دوره، ۱۴۸ مورد از این موارد مربوط به خشونت خانگی، ۲۰ مورد مربوط به چند همسری، و ۱۶ مورد مربوط به نفقه بوده اند. علاوه بر این، ۳۰ مورد مهریه، ۱۷ مورد تجاوز، ۷ آدم ربایی، ۲ مورد آزار و اذیت جنسی، ۲۰ مورد ملکی و ۱۰۸ مورد متفرقه اما مشابه به ثبت رسیده اند.

مونیدیپا برکاکوتی Monideepa Borkakoty  دبیر کمیسیون گفت: “هیچ شکی نیست که جرائم علیه زنان رو به افزایش است، اما سطح آگاهی نیز نسبت به این مسئله ارتقاء پیدا کرده است و قربانیان بیشتری سکوت خود را می شکنند و شکایتشان را به کمک این کمیسیون به ثبت می رسانند”.

او گفت که قانون بسیار قدرتمندی برای جلوگیری از خشونت خانگی وجود دارد که “قانون حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی” نام دارد. او اضافه می کند: “مردم گمان می کنند که تنها زنان متأهلی که توسط خانواده شوهر و شوهرشان مورد آزار و اذیت و ظلم قرار می گیرند می توانند شکایت کنند. اما بر اساس این قانون، حتی شرکای زندگی، مطلقه ها و هر کسی که کمکی در این رابطه بخواهد می تواند شکایتش را ثبت کند”.

او گفت آزار و اذیت زنان در محل کار نیز رو به افزایش است. این کمیسیون از دولت خواسته است که برای پیشگیری از این معضل یک کمیته کنترل و ثبت شکایت  در هر اداره ای تشکیل دهد.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/9RG5A

 Leave a reply

Your email address will not be published.