گزارش جدید یونیسف در مورد ختنه زنان


First Phase Digital

نویسنده: پریانکا پروتی Priyanka Pruthi))

خانه امن: گزارش جدید یونیسف در مورد ختنه زنان: چگونه مخالفت  را می توان عملاً نشان داد؟

محافظت از کودکان در برابر خشونت، استثمار و آزارو اذیت.سکوت را بشکنید و رک مخالفتتان را با ختنه زنان در اماکن عمومی بیان کنید.

پریانکا پروتی در مورد گردآوری جامع اطلاعات و تجزیه و تحلیل به روز ختنه زنان گزارش می دهد.

گزارش جدید یونیسف مشخص می کند با اینکه پیشرفت های چشمگیری در ترک و از میان بر داشتن مسئله ختنه زنان صورت گرفته است اما هنوز میلیون ها دختر در معرض خطر هستند. بنابراین به یک سری راه کارهای کلیدی نیاز است تا به این عمل یک بار و برای همیشه خاتمه داد.

نیویورک، ایالات متحده آمریکا، 22 جولای 2013- خیریه عبیدی، دختر 10 ساله اهل شهر بورما واقع در شمال غربی سومالی می گوید: “من نمی خواهم که هیچ قسمتی از بدنم بریده شود. من نمی خواهم که ختنه شوم”. خیریه از خون، درد و رنج فیزیکی که باید برای ختنه تحمل کند می ترسد.

فشار روحی این مسئله بر روی او روزانه رو به افزایش است و او اغلب بخاطر اینکه نسبت به بقیه فرق دارد از سوی دوستانش مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار می گیرد. ختنه زنان ریشه عمیقی در فرهنگ سومالی دارد و همگانی است.زنان و دختران وادار به ختنه جزئی و یا کامل می شوند، برخی زمانی که یک نوزاد بیش نیستند و برخی زمانی که به بلوغ می رسند، و آن هم به نام حفظ افتخار و مقام زن، پاکدامنی، زیبایی، اطمینان حاصل کردن از توانایی ازدواج کردن است.

اما خیریه دوست ندارد که ختنه شود و یکی از آن دختران باشد. او با اقتدار و به پشتیبانی خانواده و کارکنان حوزه بهداشت و درمان جامعه که قسمتی از جنبش ضد ختنه زنان هستند، بر علیه این عمل ایستادگی می کند.

مخالفت ها رو به افزایش اند

گزارش جدید یونیسف نشان می دهد که اخیراً بسیاری از دختران مانند خیریه، و همچنین زنان و مردان با ختنه مخالفند و اجتماعات بیشتری در حال ترک این سنت قدیمی هستند.

“ختنه زنان” که یک بررسی و تحقیق آماری یونیسف از پویایی و تداوم تغییرات است، از 74 پرسشنامه مطالعاتی که در طول 20 سال از 29 کشور آفریقایی و خاورمیانه که ختنه زنان در آنها رواج دارد تهیه شده است.

کلادیا کاپا، متخصص کنترل و آمار یونیسف می گوید: “این گزارش جامع ترین آمار و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد ختنه زنان امروز را دارد”. از آنجا که برای اولین بار این گزارش آنچه را که در رابطه با شیوع، طرز تفکرها، و دلایل تداوم این مسئله نشان می دهد، بسیار حائز اهمیت است. در ضمن این اولین گزارشی است که اطلاعاتی در مورد کشورهایی چون عراق که تا کنون هیچ آمار ملی از آن نداشته ایم را شامل می شود.

نتایج این گزارش نشان می دهند که در کشورهایی که ختنه زنان رواج داشته است، این عمل به شدت در حال کاهش است. شیوع این عمل در میان دختران نوجوان بنین، جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، لیبریا، و نیجریه 50 درصد کاهش پیدا کرده است. کاپا می گوید: “در اکثر کشورهای مورد مطالعه، بیشتر دختران و زنانی که ختنه شده اند هیچ سودی در این عمل نمی بینند و معتقدند که باید جلوی آن گرفته شود”. “مادران بیشتری متوجه شده اند که عمل ختنه می تواند موجب مرگ دختران و فرزندان دخترشان شود”. بنابراین از مضرات این عمل آگاهی و درک بیشتری ایجاد شده است که به نوبه خود حاکی از پیشرفت در این راستا است”.

“ما حرف نمی زنیم”

شاید یکی از موارد قابل توجه تفاوت آشکار میان کم اهمیت دانستن و رسیدگی نکردن به این مسئله و شیوع چشمگیر آن باشد. حتی در کشورهایی که اکثر زنان و دختران آن ختنه می شوند، اکثر مردم با آن مخالفند.

فرانسیسکا مونتی، متخصص ارشد محافظت از کودکان توضیح می دهد: “این مورد تأکیدی است بر وجود یک اجبار اجتماعی. من این کار را می کنم زیرا که می دانم باید آن را انجام دهم. بینش مشخص این گزارش روشن کردن این واقعیت است که مردم در محیط خصوصی خود از این عمل حمایت نمی کنند. بنابراین ممکن است که من و شما ازاین عمل حمایت نکنیم، اما هم من و هم شما دخترانمان را ختنه می کنیم و در نتیجه هر یک از ما فکر می کنیم که حامی این عمل هستیم در حالی که مشکل تنها این است که با هم صحبت نمی کنیم؛ سکوت می کنیم”.

این گزارش چند مرحله کلیدی را که جهت از میان برداشتن ختنه زنان ضروری است مشخص می کند. یکی از این مراحل پیدا کردن راه کارهایی برای تغییر افکار عمومی نسبت به ترک این عادت است، به نحوی که خانواده ها متوجه شوند که تنها نیستند و افراد بسیاری با این مسئله دست و پنجه نرم می کنند. خانم مونتی تأیید می کند که مشخص شدن این مسئله عکس العمل های سلسله واری را بر علیه ختنه زنان در پی دارد که در نهایت موجب خاتمه دادن به این معضل می شوند.

او می گوید: “البته چندین و چند دهه طول می کشد تا اینکه این عمل بطور کلی ریشه کن شود، اما این مدت برای برنامه های توسعه طولانی نیست، به خصوص زمانی که بدانید که این عمل بیش از هزار سال است که صورت می گیرد”.

با صدای بلند و واضح حرف بزنید

امروزه بیش از 125 میلیون دختر و زن ختنه شده در 29 کشور که عمدتاً کشورهای خاورمیانه و آفریقایی هستند وجود دارند و 30میلیون دختر نیز در معرض خطر آن در دهه آینده هستند.

گیتا راو گوپتا، معاون مدیر عامل یونیسف می گوید: “ختنه یک نوع تجاوز به حق سلامت، آرامش و اختیار دختران است”. “آنچه که از این گزارش مشخص می شود این است که قوانین به تنهایی کافی نیستند. هم اکنون باید به دختران و زنان، پسران و مردان اجازه داد که حرف بزنند و اعلام کنند که خواهان از میان برداشتن این سنت هستند”.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://www.unicef.org/protection/57929_69881.html