عدم تطابق هنجاری و خشونت خانگینوشته : رضا
قاضی نوری

 خانه امن: یکی از عوامل اصلی تشدید خشونت خانگی شرایط آنومیک یا عدم تطابق هنجاری است. آنومی به شرایط فقدان هنجارهای اجتماعی یا بی‌هنجاری اطلاق می‌شود. معروف شدن این واژه به استفاده آن در کتاب خودکشی امیل دورکیم برمی‌گردد. دورکیم هیچ گاه خود از واژه بی هنجاری برای توصیف آنومی استفاده نمی کرد. برای او آنومی بیشتر برخاسته از عدم تطابق میان استانداردهای فردی یا گروهی با استاندارهای اجتماعی گسترده تربود. این وضعیت معمولاً گریبان گیر جوامعی است که با سرعت زیادی در حال گذار از همبستگی مکانیکی مبتنی بر تشابه اعضاء به همبستگی ارگانیکی مبتنی بر تفاوت هستند. جوامعی که در آن خدایان قدیم (باورها و ساختار فکری سنتی ) مرده اند و خدایان جدید (ارزش ها و ساز و کارهای مدرن ) هنوز مشخص نیستند.

برهم خوردن درک مشترکی که در یک جامعه سنتی از “نقش” هر فرد در خانواده وجود دارد و درونی نشدن تصویر جدید این نقش‌ها مصداق آنومی در خانواده است  “انتظارات متقابل” یكي از مفاهيم اساسي در تعریف نقش است. به عنوان مثال،‌ اگر كنشگر مرجع را خود و كنش گران مقابلش را ديگري بناميم، خود انتظار دارد، ‌در وضعيتي كه در آن است،‌ كنشگر يا كنش گران ديگر رفتار مشخصی را در پيش گيرند. در همان حال، خود مي‌داند كه ديگري نيز در آن وضعيت خاص انتظاراتي از او دارد. یعنی ما هم از وظایف خود درک داریم و هم از وظایف طرف مقابل در برابر خود.و تا زمانی که این درک مشترک است سطحی از ثبات پیش‌بینی‌پذیری وجود دارد. خواه این درک مشترک بر مبنای ارزش های جهان سنت بوده و خواه بر مبنای ارزش‌های جهان جدید باشد.

كنش متقابل ضمانت اجرا دارد، ‌يعني هم خود و هم ديگري مي‌تواند طرف مقابلش را برحسب آنكه مطابق با انتظاراتش رفتار كرده يا خير، پاداش دهد يا مجازات كند.و در اين شرايط است نقش اجتماعي معنا پيدا مي‌كند. پارسونر نقش اجتماعي را شامل انتظارات،‌ هنجارها و ضمانت اجراهاي نهادي شده آشكار يا پنهاني مي‌داند كه رفتار يك كنش گر را به تبع موقعيتي كه در ساختار اجتماعي دارد، ‌تعيين مي‌كند.

به نظر پارسونز هميشه در نقش و با نقش است كه كنش گران با ديگران كنش متقابل دارند و اينان نيز با نقش و در نقش است كه با او در كنش متقابل‌اند. براي كنش متقابل به وجود كنش گران ايفاگر نقش مورد نياز است (جوادي يگانه،‌ (1377 .

خشونت خانگی و عدم ثبات در خانواده به عنوان يك ساختار اجتماعي كه داراي كاركردهاي زيادي است، در دو سطح خرد و كلان قابل مطالعه است.

در سطح خرد می توان به عوامل فردی و روانشناختی پرداخت و مشکلات را از این منظر تبیین کرد اما گستردگی انکارناپذیر خشونت خانگی و مسائل مبتلا به خانواده در ایران، که نرخ فزاینده طلاق یکی از نشانه های آن است به خوبی نشان می دهد که آنچه رخ می دهد بیشتر ریشه در یک پدیده کلان و فراگیر اجتماعی دارد و برای تبیین آن نیز باید از سطح نظریات خرد فراتر رفت.

برای تشریح پدیده ای که خانواده در ایران دچار آن است، بهتر است از یک مدل استفاده کنیم. حالتی را فرض کنید که در آن اعضای خانواده به شکل مشابهی جامعه‌پذیر شده اند و انتظاراتی را که طرف مقابل از آن‌ها دارد، به خوبی درونی کرده باشند. شکل 1، بر اساس چنین فرضی ترسیم شده و نشان دهنده وضعیت خانواده، در حالت وفاق نسبی بر سر انتظارات متقابل نقش است. اگرچه در حقیقت به خاطر اختلافاتی که میان فضای ذهنی کنش گران و حاملان نقش‌ها وجود دارد، نمی‌توان این مدل را یک نوع ایده‌آل به معنای “وبری” دانست اما این مدل میدان وضعیتی خانواده را در حالتی بسیار نزدیک به یک خانواده کاملاً سنتی و یا کاملاً مدرن ترسیم می‌کند. تنها در یکی از این دو حالت است که اگر حاملان نقش زن و  و نقش شوهر و دیگر نقش‌های اثرگذار، ارزش‌های الگویی خانواده سنتی را به طور کلی و تقریباً یک سان درونی کرده باشند و یا ارزش‌های جهان مدرن در همه آن‌ها نهادینه شده باشد ، میدان وضعیتی خانواده به این مدل نزدیک می‌شود.

 شکل 1. میدان وضعیتی خانواده در حالت وفاق نسبی

11

در عمل اما خانواده ایرانی در چنین وضعیتی قرار ندارد و جایی در میان پای بندی به الگوی سنتی خانواده و رهایی از آن گرفتار شده است. این نظر بر پشتوانه تجربی نیز استوار است.

به طور مثال پژوهشی که محسنی و پوررضا(1382: 139 ) بر روی 3540 خانواده ایرانی انجام داده اند نشان می‌دهد که زنان در مقایسه با مردان گرایش کمتری به الگوی خانواده سنتی دارند، ‌در گرايش متوسط،‌ مردان موقعيت برتر را به خود اختصاص داده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که گسست‌های عمیق جنسی در زمینه پای بندی به الگوی سنتی خانواده وجود دارد که احتمالاً در خانواده تجلی خواهد یافت. زنان با پای بندی پایین به الگوهای سنتی خانواده اولاً انتظارات متقاوتی از آنچه شوهرانشان درباره نقش خود درونی کرده از او دارند و دوماً انتظارات شوهرانشان از نقش زن را نمیپذیرند و این خود بنیاد تعارض است.

حسین آقاجانی مرسا(1387: 201 ) نیز پس از تحلیل آماری پژوهش بر روی 450 زن درخواست کننده طلاق نتیجه می گیرد که مشکلات خانواده حداقل در طبقه اجتماعي متوسط بيشتر ناشي از تعارض نقش‌هاست.

كاهش وجدان جمعي، تنهايي و از خود بيگانگي را به دنبال دارد. سست شدن اخلاق مشترك در طبقه اجتماعي متوسط تضاد نقش‌ها را بيشتر مي‌كند و كشمكش ميان نقش‌های محول و نقش‌های محقق، تعارض نقش‌ها را بوجود مي‌آوردهمان(210)

خانواده در جامعه ایران به عنوان جامعه ای که یکی از سریع ترین فرآیندهای تغییرات اجتماعی را تجربه کرده و به طور مثال در پنح دهه از 30 درصد جمعیت شهری به حدود 70 رسیده است (31.4 در سال 1335 و 68.4 در سال 1385 )شباهت چندانی به مدل شکل 1 ندارد و بر اساس پژوهش‌ها بیشتر می‌توان آن‌ها را به مدلی که در شکل 2 ترسیم شده، نزدیک دانست:

 شکل 2. میدان وضعیتی خانواده در حالت تعارض نسبی نقشها

22

 این عدم تطابق هنجاری یکی از اصلی‌ترین عوامل اجتماعی وضعیت مصیبت‌باری است که جامعه ایران به لحاظ خشونت خانگی درگیر آن است. ضعف جدی پژوهش‌های جامع در زمینه خشونت در سال های اخیر به علت فشار نهادهای سیاست گذار حکومتی و دشواری طبیعی پرداختن به این مسأله که در جامعه فرا-حساس تلقی می‌شود امکان ارائه آمارهای دقیق را از بین برده اما هیچ نشانه ای دال بر بهبود وضعیت نسبت به آخرین پژوهش ملی در این زمینه که حدود یک دهه پیش صورت گرفته، یعنی “طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان” وجود ندارد. این پژوهش بین سال های 1380 تا 1383 و در 28 مرکز استان ایران انجام شده و نتایجی از قبیل موارد زیر داشته است:

در صورتی که خانواده‌های دارای عدم توافق جدی در مورد نقش و انتظارات متقابل را خانواده‌های فروپاشیده بدانیم، سناریوهای محتمل برای این خانواده‌ها در شکل 3 ترسیم شده‌اند.

33

 شکل 3. سناریوهای محتمل خانواده فروپاشیده

 یکی دیگر از معضلات بسیاری از زنان در جامعه ایران نیز همین “مسدود بودن مسیر جدایی” است. یک طرفه بودن حق قانونی طلاق به نفع مردان که یکی از غیر انسانی‌ترین قوانین در حوزه خانواده است، شدید بودن انگ مطلّقه بودن و عدم استقلال مالی بسیاری از زنان را وادار می‌کند تا برای سال ها ودهه‌ها در بستر خشونت و تحقیر باقی بمانند.

در مورد مسائل اجتماعی، سخن گفتن از راه حل بسیار گزاف و دشوار است اما قدر مسلم هیچ جامعه ای امکان بازگشت به همبستگی مکانیکی و طی کردن مسیر خلاف مدرن شدن را ندارد و این به هیچ وجه نمی‌تواند یک راه حل تلقی شود. نهادینه کردن ارزش‌های انسانی مدرن از جمله منع خشونت و برابری زن و مرد توسط نهادهای آموزشی و رسانه‌ها، انگ‌زدایی از طلاق، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای کاهش وابستگی مالی زنان، برابری حقوقی و قانونی زن و مرد در مورد مسائل خانواده و بهبود کیفیت و افزایش دسترس‌پذیری نهادهای مشاوره‌ای ممکن است بتواند بر سطح خشونت در میان خانواده‌های ایرانی تأثیر بگذارد.

 منابع:

آقاجانی مرسا، حسین (1387 ) جامعه شناسی همسرگزینی، ازدواج و طلاق  نشر علم

جوادي يگانه،‌ محمدرضا (1377 ) «انسان‌ جامعه‌ شناختي‌ و مرزهاي‌ آن‌ (نقد و بررسي‌ كتاب‌ انسان‌ جامعه‌شناختي‌ِ رالف‌ دارندورف‌ .كتاب‌ ماه‌ علوم‌ اجتماعي(22 )، مرداد 1377: 12-9

محسنی، منوچهر و ابوالقاسم، پوررضا انور (1382 ) ازدواج و خانواده در ایران. نشر آرون