صفحه اصلی  »  ویدئو و انیمیشن  »  برنامه ریزی طرح های ...
مرداد
۳۱
۱۳۹۸
برنامه ریزی طرح های حمایت‌گری
مرداد ۳۱ ۱۳۹۸
ویدئو و انیمیشن
۰
image_pdfimage_print

در درس سوم دوره برنامه ریزی حمایت گری، ما به چهار جز از اجزای اصلی برنامه‌ریزی در اجرای یک کمپین می‌پردازیم. این چهار اصل شامل اولویت‌بندی، هدفگذاری و تعیین پیام و منابع هستند. در پایان این درس ما با مفهوم درخت مشکل آشنا خواهیم شد. خواهیم آموخت چگونه به ریشه‌یابی یک مشکل بپردازیم، مشکل اصلی را از پیامدها و ریشه‌های آن تفکیک و اولویت کمپین خود را مشخص نماییم. با تعیین مشکل اصلی، راه‌حل‌های ممکن و چگونگی پاسخ به دغدغه‌ی اصلی کمپین خود را بررسی خواهیم کرد.

گام دوم برنامه‌ریزی، هدفگذاری هوشمند است. ما با ویژگی‌های یک هدف هوشمند آشنا خواهیم شد. گام سوم در برنامه‌ریزی طرح ترویجی ما، آشنایی با تفاوت بهره‌مندان و ذی‌نفعان اصلی کمپین است و چگونگی پیگیری مطالبات بهره‌مندان اصلی کمپین مورد اشاره قرار خواهد گرفت. این مطالبات و راه‌حل پیشنهادی ما برای پاسخ به دغدغه اصلی بهره‌مندان ما، «پیام» اصلی کمپین ما را مشخص خواهد کرد. پس از تبین «پیام»، شناسایی منابع و فرصت‌های موجود برای برنامه ریزی را بررسی خواهیم کرد. در حقیقت درس سوم چهار گام اصلی برنامه ریزی در اجرای یک کمپین را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهد.Leave a reply

Your email address will not be published.