چرخه خشونت خانگی


گاهی خشونت خانگی به نام عشق توجیه می‌شود. الگوی خشونت خانگی معمولا از چرخه‌ای پیروی می‌کند که آن را چرخه خشونت خانگی می‌نامند. این چرخه با ماه عسل رابطه آغاز می‌شود، به تنش و بحران در رابطه می‌رسد و در نهایت با توجیه خشونت از سوی خشونت‌گر دور دیگری از این چرخه آغاز می‌شود.

سکوت در برابر خشونت و تحمل آن هیچ گاه باعث تغییر این الگو نخواهد شد. سکوت را بشکنید و این چرخه معیوب را متوقف کنید.

این فیلم کاری از سپهر عاطفی است.