سلامت روان فرزندان در دوره طلاق


اختلافات بین والدین می‌تواند باعث استرس و اضطراب برای کودکان شود. شرایط کودکانی که والدینشان به فکر طلاق هستند، ممکن است بسیار سخت و پر از استرس شود. از این رو توجه به بعضی نکات از سوی والدین بسیار ضروری است.

جدایی حق شماست و گاهی می‌تواند تصمیم درستی برای خانواده و فرزندتان باشد. در این دوران توجه به سلامت روان فرزند خود را به هیچ وجه فراموش نکنید.